Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København: Regeringens nøl bremser os i at nå klimamål

Regeringen skal skrue op for ambitionerne og tempoet i de igangværende forhandlinger om et nyt energiforlig

KØBENHAVN: Københavnernes varme og el skal fremover i langt højere grad stamme fra vindmøller og biomasse, hvis det står til Københavns Kommune. Det er nemlig afgørende for, om hovedstaden kan nå sit mål, om at skære 20 pct. af byens CO2-udledning i 2015 i forhold til i 2005. Det slår Københavns Miljøregnskab, der årligt følger op på kommunens grønne ambitioner, nu fast.

Bedre kår for havvindmøller
Københavns Kommune er allerede klar til at opføre kystnære havvindmøller og er så småt i gang med at erstatte kul med biomasse. Men for at planerne for alvor kan føres ud i livet, kræver det, at Folketinget forbedrer de økonomiske rammebetingelser for kystnære havvindmøller. På samme måde skal det være mere økonomisk attraktivt for energiselskaberne at skifte kul ud med biomasse.

- I København vil vi være en del af løsningen på klimaudfordringerne - ikke en del af problemet. Det kræver handling, og vi er allerede trukket i arbejdstøjet og venter kun på, at Regeringen får taget sig sammen og sikrer de nødvendige økonomiske rammer for kystnære vindmøller og biomasse, siger teknik- og miljøborgmester i Ayfer Baykal (SF).

Tempo på Christiansborg, tak
Rammerne har regeringen allerede lovet at skabe i sin Energistrategi 2050, der blev fremlagt først på året. Men forhandlingerne om et nyt energiforlig, der skal bane vejen for, at visionerne kan blive til handling, skrider kun langsomt frem på Christiansborg. Desuden lægger regeringen op til, at kommunen må vente på en landsdækkende screening af egnede placeringer af vindmøllerne, selv om der allerede er fundet masser af egnede placeringer.

- Vi har sat nogle meget ambitiøse mål på klimaområdet, fordi det er nødvendigt, og fordi det faktisk er realistisk, at vi kan nå dem. Samtidig er de ambitiøse mål med til at skabe vækst og arbejdspladser i København. Vi har ikke tid til manglende ambitioner og forhandlinger, der snegler sig af sted. Derfor opfordrer jeg på det kraftigste til, at der bliver skruet ned for den varme luft og op for tempoet på Christiansborg, siger Ayfer Baykal.

Kul erstattet med biomasse
Selv er Københavns Kommune godt i gang med at føre sin egen klimaplan ud i livet. Mens der ifølge det Internationale Energiagentur bliver udledt mere CO2 på verdensplan end nogensinde, begynder det så småt at gå den modsatte vej i den danske hovedstad. På trods af at vinteren var usædvanlig kold, og der bliver flere og flere københavnere, blev der udledt lidt mindre CO2 sidste år end i 2005 i København. Det viser kommunens miljøregnskab, og reduktionen skyldes især, at Amagerværket har erstattet kul med biomasse på en af sine kraftværksblokke.

Målene kan nås
I alt er 44 ud af Københavns Klimaplans 50 initiativer, der skal bane vej for CO2-reduktionen, nu sat i gang eller afsluttet. Og bliver betingelserne for vindmøller og biomasse ændret i det nye energiforlig, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det er realistisk at nå klimamålene for 2015.

 

  • Københavns Kommune har et mål om, at byens CO2-udledning skal være reduceret med mindst 20 pct. i 2015 i forhold til i 2005. Desuden har kommunen et mål om, at København skal være CO2-neutral i 2025.
  • Københavns miljøregnskab viser, at CO2-udledningen er lidt lavere i 2010 set i forhold til i 2005. Mens der i 2005 blev udledt 2.539.000 tons CO2 blev der sidste år udledt 2.515.000 tons.
  • Københavns Klimaplan fastsætter, at 75 pct. af byens samlede CO2-reduktion i 2015 skal opnås gennem energiforsyningen. Her spiller vindmøller og biomasse en afgørende rolle.
  • Københavns Kommune arbejder på at opstille mere end 100 vindmøller til lands og til vands. I dag gives der det samme tilskud til kystnære vindmøller, som der gives til vindmøller på land, selv om det er markant dyrere at etablere dem. Derfor bremser det etableringen af de kystnære vindmøller, at Regeringen endnu ikke har gjort det mere økonomisk attraktivt.