DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Klager over plejehjem forsvinder
Rådmand Jørgen Hein (R) erkender, at Aalborg i lighed med de andre af landets største kommuner ikke har fuldstændigt styr på alle klager over urimelige forhold på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. 
Foto: Aalborg Kommune

Ældresvigt:
Klager over plejehjem forsvinder

Minister indrømmer, at der mangler overblik over klager på plejehjem og i hjemmeplejen. DF vil have ny lov, som pålægger kommunerne at registrere alle klager.
25. JAN 2021 11.15

Sagen om myndighedernes mangelfulde overblik over klagesager på landets plejehjem vokser. Kommunen.dk har tidligere afsløret, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har et centralt og samlet overblik over bekymringshenvendelserne, som er de klager, borgere kan indsende til styrelsen, hvis de mener, deres pårørende behandles forkert på et plejehjem.

Nu kan vi tilføje, at kommunerne heller ikke har et samlet overblik over klagerne.

Den nye udvikling i sagen har fået folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) til at foreslå, at der udarbejdes en ny lov, som forpligter kommunerne til at registrere alle klager.

Forslaget kommer efter, at Kommunen.dk har søgt aktindsigt i seks af landets største kommuner for at afdække, om de registrerer alle klager. Og alle seks kommuner, København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers, oplyser næsten enslydende, at de ikke har noget overblik over de klager, som borgere retter direkte til et plejehjem eller hjemmeplejen. 

Rådmand for ældre og handicapområdet i Aalborg Kommune, Jørgen Hein (R), bekræfter, at han ikke får kendskab til, og at kommunen heller ikke registrerer, klager, som går direkte til et plejehjem eller hjemmeplejen.

Læs hele historien på Kommunen.dk.