Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kielgast konstaterer ikke fifleri med tilskud - men naivitet

Den kommunale entrepenørvirkomhed ETK i Køge burde have lugtet lunten - bl.a. efter gratis konsulentydelser - og skal nu tilbagebetale tilskudsmidler til Undervisningsministeriet
19. APR 2011 13.25

KØGE: 'ETK uvidende om snyd med tilskud' lyder overskriften på en pressemeddelelse fra Køge Kommune, der videre lyder:

'ETK burde have været mere opmærksom på finansieringen og gennemførelsen af kursusforløb, men snød ikke bevidst med tilskud fra Undervisningsministeriet, viser redegørelse.

Den kommunale entreprenørvirksomhed ETK forsøgte ikke bevidst at få et internt efteruddannelsesforløb finansieret med statsmidler på et ulovligt grundlag. Det er konklusionen i den interne kulegravning, som Køge Kommune igangsatte, da det i februar kom frem, at ETK uberettiget havde fået tilskud fra Undervisningsministeriet til undervisningsforløbet.

Gratis konsulentydelser ...
Redegørelsen understreger dog samtidig, at ETKs ledelse burde have udvist større agtpågivenhed, da den indgik kontrakt om 'gratis' konsulentydelser fra firmaet Human Innovation og Erhvervsskolen Nordsjælland.

Ligesom ledelsen selv burde have kontrolleret medarbejdernes tidsforbrug på efteruddannelsen og dokumentationen herfor - og ikke blot overlade denne del til de to samarbejdsparter.

- Snyd med tilskudsmidler er meget alvorligt, og derfor har det været vigtigt for os at få afdækket, hvilken rolle ETK præcist har haft i sagen. Alt tyder på, at ETKs ledelse ikke har været vidende om fifleriet, men derimod været noget naive - eller ukritiske, om man vil - i hele forløbet.

- Den slags lærer man af, og det har ETK også gjort - selvom vi selvfølgelig gerne ville have været disse lærepenge foruden, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast (S) på vegne af økonomiudvalget, som har taget redegørelsen til efterretning.

Skal betale tilbage
ETK skal nu betale tilskuddet fra Undervisningsministeriet tilbage, om end det fulde beløb endnu ikke er gjort op. Køge Kommune undersøger parallelt, om ETK kan rette krav om erstatning mod Erhvervsskolen Nordsjælland - eller som minimum kræve den brugerbetaling, som skolen har fået fra ETK tilbage.

Konsulentfirmaet Human Innovation er i dag tvangsopløst, hvorfor eventuelle krav mod denne virksomhed må anses for tabt.

Undersøgelsen af ETK er foretaget af Køge Kommunes juridiske enhed.'

ka