Justitsministeriet fastlægger ny ramme for SSP-samarbejdet

Det kriminalpræventive, forebyggende arbejde blandt unge skal systematiseres og ensartes, så kommunerne får lettere ved at tackle opgaven.

Justitsministeren har godkendt en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet, der skal være med til at strømline og styrke den lokale forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Dermed opfyldes et krav i 2018-aftalen, som den daværende V-LA-K-regering, S og DF indgik om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Udfordringen med den nuværende indsats i dag er, at der ikke er en fælles ramme for SSP-samarbejdet, som er organiseret og håndteret på forskellig vis i de enkelte kommuner og politikredse.

Derfor er der behov for at skabe en tydeligere og mere ensartet retning for at holde børn og unge ude af kriminalitet, så deres muligheder for støtte og hjælp til et liv uden kriminalitet er de samme, uanset hvor man bor.

Langstrakt udviklingsarbejde
Den nye SSP-ramme er nu oversendt til forligskredsen og er blevet til efter et langt udviklingsarbejde, hvor Rigspolitiet har inddraget en lang række interessenter som KL, SSP-samrådet og politikredsene.

Rammen består af fire temaer, der skal fungere som pejlemærker for det lokale SSP-samarbejde i hele landet: formål, målgruppe, organisering og samarbejde samt lokal tilrettelæggelse. Rigspolitiet vil nu sende rammen ud til politikredsene og SSP-samrådet.

Rammen skal være med til at sikre, at SSP-samarbejdet i højere grad strømlines og forbedres rundt om i landet, og der lægges op til at fastsætte konkrete mål for SSP-indsatsen, der kan følges op på.  

- Indsatsen mod ungdomskriminalitet handler ikke blot om at tage hånd om de unge, der allerede er kriminelle, men i lige så høj grad forebyggelsen af, at børn og unge ender i den kriminelle løbebane. SSP-samarbejdet udgør i den forbindelse fundamentet for det kriminalpræventive arbejde, og derfor har vi nu udarbejdet en ny fælles ramme for at ensarte SSP-arbejdet i hele landet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) og tilføjer:

- Rammen skal være med til at styrke den brede og forebyggende lokale indsats, så alle børn og unge fremover kan blive mødt af en tidligere og ensartet indsats, der i højere grad skal hjælpe dem til at holde sig fra kriminalitet.

MG

Læs hele SSP-rammen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job