SSP-samarbejde fungerer - men plads til forbedring

SSP-samarbejdet fungerer godt og præventivt i kommunerne, men der er også plads til forbedering, viser ny Vive-undersøgelse. Fx kan koordination og prioritering af opgaver blive bedre.

De kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejder er velfungerende og spiller en vigtig rolle i kommunernes forebyggende arbejde, men inden for koordinering, kommunikation og prioritering af opgaverne er der rum til forbedring.

Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi blev etableret i 1975, og Vive har undersøgt dets rolle for Det Kriminalpræventive Råd. 

- Undersøgelsen viser, at SSP-samarbejdet danner en central ramme om kommunernes arbejde med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. I stort set alle landets kommuner er der ansat SSP-konsulenter, der koordinerer indsatserne i SSP-samarbejdet, siger seniorforsker Jill Mehlbye fra Vive. 

Ifølge Vive har 97 pct. af alle kommuner en eller flere SSP-konsulenter ansat, og undersøgelsen viser også, at der er størst mulighed for handlemuligheder hos konsulenten, hvis samarbejdet er placeret direkte under en forvaltning. 

- Det vil være en styrke, hvis SSP-konsulentens opgaver bliver defineret mere præcist, og at man i den forbindelse ser på, hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt kan placeres hos andre. Folkeskolelærerne i SSP-samarbejdet har også brug for en klarere definition af deres opgaver - samt, ikke mindst, timer til at løse opgaverne, siger Jill Mehlbye.

Læring og videndeling er også vigtige faktorer for et velfungerende samarbejde, viser undersøgelsen. Her efterspørger de forskellige aktører i SSP-samarbejdet mere viden om lovgivningen på området og en bedre fælles forståelse for risikoadfærd blandt børn og unge.

Det kan fx opnås ved, at der oprettes en efteruddannelse, som styrker det teoretiske grundlag for SSP-samarbejdet, skriver Vive.

ibs

Se hele rapporten og anbefalingerne hos Vive.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt