Institutionsleder på Fanø fyret efter 'pres og tvang'

KORT NYT9. JAN 2020 12.50

FANØ: En leder af børneinstitutionen Odden er blevet afskediget, og et forældrepar har efter at have inddraget børnesagkyndige fået lukket en sag om mistanke om misbrug af deres to drenge i  institutionen, skriver Ugeavisen Esbjerg. Institutionen havde i mere end 20 dage observeret drengene uden at involvere forældrene. Baggrunden for en underretning var drengenes optagethed af seksuelle spørgsmål, noget drengenes mor selv tidligere havde taget op med pædagogerne, der havde slået det hen som almindeligt.

Fælleslederen for daginstitutionerne i kommunen holdt et fyraftensmøde med personalet om sagen, og i referatet skriver hun ifølge ugeavisen blandt andet: 'Alle involverede personaler udtrykte, at de observationer, som de har skullet levere til Oddens leder, har været udarbejdet under pres og tvang.' Og 'Flere af medarbejderne ytrer endvidere, at de er direkte bange for lederen, at de har gjort alt for at undgå lederen under denne sag og øvrige, samt at de ikke var trygge, når de var alene sammen med lederen.'

Lederen er nu blevet afskediget og den omtalte børnesag lukket. Familien har fået en beklagelse fra kommunens velfærdschef Søren Lück Madsen og har i dag nu selv ansat en jurist, der på deres vegne har klaget til Ombudsmanden og Ankestyrelsen over Fanø Kommunes håndtering af sagen. Familien overvejer at kræve erstatning fra kommunen samt politianmelde relevante personer.

Læs hele historien i Esbjerg Ugeavis.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt