Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ikast-Brande grønthøster i budgettet

BUDGET 2012 Sparer 16 mio. kr. ved at spare over hele linien med 1 pct. - undtagen pasning af de yngste børn og skolen
26. SEP 2011 11.57

IKAST-BRANDE: Et budgetforlig i Ikast-Brande betyder en reduktion af bruttodriftsudgifterne med 1 pct., hvilket svarer til ca. 16 mio. kr. Undtaget er børnepasning 0-5 år og børn 6-18 år, så undervisningstiden fastholdes. Dog skal SFO reducere bruttodriftsudgifterne med 1 pct.

I budget 2011-14 var indarbejdet en udgiftsreduktion på 11 mio. kr på psykiatri- og handicapområdet. Denne udgiftsreduktion gennemføres ikke alligevel.

I basisbudgettet for 2012 er indarbejdet en stigning på 4,4 mio. kr. til dækning af udgifterne som følge af den demografiske udvikling på dette område. Udgiftsniveauet på området er fortsat over landsgennemsnittet. I 2012 reduceres områdets budget med 4,4 mio. kr. (ud over 1 pct.) i 2012, hvilket bringer udgifterne ned på det forventede udgiftsniveau i 2011.

I 2012 budgetteres med et samlet anlægsbudget på 72 mio. kr. hvoraf ca. 45 mio. kr. er på kvalitetsfondsområdet. Der optages det maksimalt mulige lån - ca. 28 mio. kr. - til finansieringen af anlægsudgifterne. Det må forventes, at en del af anlæggene først kan færdiggøres i 2013.

ka