Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hovedstadens hospitalsplan er vedtaget

Mere ambulant behandling og flere enestuer for de psykiatriske patienter er på planen for 2020

HOVEDSTADEN: Bag Hospitals- og Psykiatriplan 2020 står Socialdemokraterne, SF, Venstre, De Radikale, Enhedslisten og Andreas Røpke (Uden for parti). Imod planen stemte Dansk Folkeparti og De Konservative.

- Jeg er meget stolt af, at vi har fået vedtaget planen med så mange partier bag. Den vil sikre et hospitalsvæsen, der er kendetegnet ved udvikling, stærke faglige miljøer og høj kvalitet, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden.

Ni hospitaler og ti psykiatriske centre
Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er udtryk for en yderligere arbejdsdeling mellem hospitalerne, der skal sikre kvaliteten i behandlingen af alle regionens patienter. Den indebærer, at der i 2020 vil være ni somatiske hospitaler og ti psykiatriske centre. Hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød, og Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke.

Regionen vil fortsat være inddelt i fire planlægningsområder, som alle har et akuthospital og mindst ét psykiatrisk center. Som noget nyt får hvert akuthospital en døgnåben fælles akutmodtagelse i stedet for en skadestue og med en særlig diagnostisk enhed til alvorlige uafklarede sygdomme tilknyttet.

En sundhedstelefon skal desuden fra marts 2012 døgnet rundt vejlede borgerne om generelle sygdomsspørgsmål, akut sygdom og tilskadekomst, så borgerne ved, hvad de skal gøre, og hvor de skal henvende sig.

Planen tager udgangspunkt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og erstatter dem. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 forudsætter væsentlige investeringer til om- og nybygninger, og Region Hovedstaden har modtaget forhåndstilsagn fra statens kvalitetsfond på næsten 13 mia. kr.

lcl