Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Holstebro vil sundhedsinnovere - med privat hjælp

Holstebro vil sundhedsinnovere - med privat hjælp

Holstebro Kommune og TryghedsGruppen går sammen om at skabe nye sundhedsløsninger
7. MAJ 2012 14.23

HOLSTEBRO: I de kommende år vil kommunernes udgifter på sundhedsområdet stige markant, når antallet af ældre vokser. I Holstebro vil de kunne stige med op til 100 mio. kr. frem mod 2020, hvis ikke der findes alternative og innovative løsninger. Et nyt strategisk udviklingssamarbejde mellem TryghedsGruppen og Holstebro Kommune skal være med til at udvikle nye og innovative løsninger, der kan fremtidssikre Holstebro og andre kommuners indsats inden for sundhed og pleje, oplyser firmaet.

Formålet er gennem erfaringsudveksling og videndeling at skabe grundlag for udvikling af effektive sundhedsløsninger og forebyggelse.

Holstebro som foregangskommune
Som det er tilfældet for landets øvrige kommuner, vil befolkningssammensætningen i Holstebro, og dermed også udgifterne og skattegrundlaget, ændre sig mærkbart inden for få år. Frem mod 2020 ventes der således en vækst på 26 pct. blandt den del af kommunens befolkning, der er over 64 år, mens antallet af 15-64 årige ventes at falde med 4 pct.

En tilsvarende fremskrivning af kommunens sundhedsudgifter i samme perioder viser en stigning på 13 pct. svarende til 105 millioner i 2010-priser.

Holstebro Kommune har - sammen med Region Midtjylland - fra Sundhedsministeriet fået tilsagn om 75 mio. kr. til etablering af Center for Sundhed, som ventes åbnet i 2014/15. Centret bliver den fysiske ramme for nye og bedre sundhedsløsninger for borgerne på tværs af forvaltninger og sektorer.

Det strategiske udviklingssamarbejde har bl.a. fokus på løsninger, som mindsker ældres behov for hospitalsindlæggelse; som skaber bedre rehabilitering af udskrevne patienter samt øget samarbejde mellem regionale, kommunale og private aktører.

TryghedsGruppen ejer bl.a. en række nordiske sundhedsvirksomheder, der hvert år bidrager til at skabe en sundere og tryggere hverdag for mere end 1,2 mio. mennesker gennem forebyggelse, genoptræning og pleje.

Målet er at afdække Holstebros fremtidige behov på sundhedsområdet og udvikle nye løsninger til borgerne, hvilket i første omgang indebærer:
Afdækning af kommunens nuværende og fremtidige behov frem mod 2020 via en række beregninger, scenarier og fremskrivninger

Med afsæt i den økonomiske analyse vurderes det, hvilke løsninger der skal til for at imødekomme den ressourcemæssige udfordring, samt hvilke aktører der skal involveres for fremadrettet at skabe de mest effektive løsninger.


Foto: Colourbox