Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holstebro vil også være frikommune - hvis de får 'reel frihed'

Borgmesteren stiller som en nærmest direkte betingelse, at Indenrigsministeriet også giver reel frihed til at tilrettelægge, bestemme og udvikle nye måder at gøre tingene på

HOLSTEBRO: Nu har også Holstebro sendt en ansøgning til Bertel Haarder (V) om at blive én af de fem kommuner, der næste år får frikommunestatus. Politikere og ansatte har gjort sig mange tanker og er endt med at udpege tre områder, hvor en forøget frihed vil kunne gøre en forskel.

Men borgmesteren stiller en betingelse:

- Det kan blive særdeles interessant at afprøve nye metoder og samspil om udvikling af nye standarder for kommunens kerneydelser.

- Men for at forsøget kan blive en succes, er det fra vores side en forudsætning, at vi som forsøgskommune får en reel frihed til at tilrettelægge, bestemme og udvikle nye måder at gøre tingene på, siger H. C. Østerby (S).

De tre udpegede områder
Friere rammer i kommunens aktiveringsindsats. Friere rammer til at disponere midlerne på teknik- og miljøområdet. Ligestilling mellem kommuner og private leverandører i forbindelse med borgeres køb af tilkøbsydelser.

Det er de tre områder, som Holstebro Kommune vil have særligt fokus på, hvis kommunen får status som frikommune. Formålet med forsøget er at udvikle nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på.  

- Mange af vores medarbejdere og ledere er allerede i dag opmærksomme på en række opgaver, som kan løses på en mere hensigtsmæssig måde, hvis vi får friere hænder til at afvige fra centrale krav og regler. Vi ønsker at være med til at udvikle nye måder at gøre tingene på, så borgerne kan få en fortsat god eller bedre service for de samme eller færre penge.

- Det vil også gøre kommunen endnu mere attraktiv som arbejdsplads, hvis vores medarbejdere får spillerum til at tilpasse løsningen af opgaverne fleksibelt i forhold til de borgere, de betjener i deres dagligdag, siger borgmester H. C. Østerby.

mou

Formålet med tre fokusområder som frikommune:

1) Friere rammer for anvendelse af redskaber i aktiveringsindsatsen.

Der er i dag en række krav og begrænsninger i Jobcentrenes tilrettelæggelse af indsatsen for aktivering, som medarbejdere og ledelse ikke anser for meningsfulde. Det er krav og begrænsninger, der ofte hindrer, at borgerne kan få den ønskede service, og at målene med aktivering opfyldes.

Holstebro Kommune ønsker derfor generelt friere rammer til at prioritere aktiveringstilbud. Kommunen ønsker frihed til at bestemme, hvordan og hvornår de eksisterende redskaber til aktivering anvendes. Men resultaterne skal naturligvis opfylde den gældende lovgivning, og borgernes retssikkerhed skal ikke forringes.

2) Friere redskaber for anvendelse af redskaber på teknik- og miljøområdet.

Teknik- og miljøområdet er i stigende grad bundet af en række krav til bl.a. procedurer og sagsgange. Det har ofte den effekt, at vejen til slutresultatet bliver unødig kompleks og udgiftskrævende.

Holstebro Kommune søger større frihed til at disponere over de midler, der allerede er til rådighed for kommunerne, så der skabes resultater, der både tager hensyn til helheden og sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne.

3) Ligestilling i tilkøbsydelser.

I den nuværende lovgivning må kommunerne ikke yde borgerne tilkøbsydelser, f.eks. rengøringsopgaver. Kun private leverandører må givere borgere, der er visiterede til praktisk hjælp, disse tilkøbsydelser.

Holstebro Kommune ønsker, at brugerne skal møde færrest mulige medarbejdere, når brugerne skal have leveret offentlige ydelser. Det giver tryghed og helhed i hverdagen, at det er de samme kommunale medarbejdere, der dag efter dag yder hjemmehjælp i de ældres eget hjem. Det skaber fortrolighed og tillid mellem den ældre og hjemmehjælperen. Derfor ønsker kommunen, at den kommunale leverandør sidestilles og ligestilles med private leverandører.