Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sønderborg også med i opløb til frikommunestatus

Vil førdst og fremmest bruge det til at skabe grønne jobs og hurtigere reducering af CO2-udslip
KORT NYT9. MAR 2011 10.22

SØNDERBORG: Sønderborg Byråds incitament til at søge om at blive frikommune skal søges i et ønske om

* at bane vejen for flere nye, grønne job
* at fremme en hurtigere reduktion af CO2-udledningen
* at udvikle måder til at gøre flere borgere selvhjulpne
* at afprøve nye organiserings- og ledelsesformer

Sønderborg Kommune peger i sin ansøgning på projekter, som udfordrer regler og systemer, som bremser både borgerne og kommunen i at gøre ting så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt.

Konkret handler det bl.a. om at få lov til at opstille solceller på offentlige bygninger, om bedre mulighed for at placere vindmøller på land, om grøn fjernvarme i byerne, om bedre udnyttelse af organisk affald, om en mere borgervenlig offentlig transport, nye læringsformer der skal øge interessen for naturvidenskab, nye muligheder for at organisere ledelse på skoleområdet, forenkling af reglerne inden for miljølovgivningen og endelig en indsats, som skal forenkle borgernes kontaktflade i forhold til kommunen.

- Vore forslag involverer institutioner fra børnehave til skoler og SFO, forvaltninger, erhvervslivet og videregående uddannelser, og målet er at slutte af med et katalog, som kan bruges til optimal organisering - til gavn for både myndigheder og borgere. Vi ved godt, at forsøgene vil kræve ressourcer, men vi tror på, at det er vejen til bedre løsninger, siger borgmester Aase Nyegaard (L).

mou