Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Højesteret kender optagelser med skjult kamera ulovlige

Højesteret har stadfæstet dom fra Østre Landsret, der idømte to journalister dagbøder for de skjulte - og nu ulovlige - optagelser

Efter næsten seks år er sagen om skjulte optagelser på Fælledgården endeligt afgjort. Højesteret kender brugen af skjult kamera ulovlig og har idømt to journalister dagbøder. Alle ni dommere står bag afgørelsen.

Fem FOA-medlemmer anlagde sag mod Bastard Film og de to nu dømte journalister og blev tilkendt erstatninger i byretten.

De to journalister har efter Landsrettens senere afgørelse accepteret at betale 50.000 i erstatning til en af de krænkede beboere. Derimod valgte de at anke dommen på dagbøder til dem til Højesteret. Den del af sagen har de så nu tabt. Højesteret stadfæstede Landsrettens dom på 10 dagbøder.

I FOA er forventningen, at der nu rejses tiltale mod Danmarks Radio og medarbejderne fra det tidligere Bastand Film for anvendelsen af skjult kamera på institutionen Ringbo i Bagsværd. Her mente den nu dømte journalist sammen med Danmarks Radios nyhedschef, at det var nødvendigt at dokumentere med skjult kamera gennem længere tid, at der nogle gange blev givet forkert medicin til beboere.

Pressenævnet fandt efterfølgende, at de oplysninger kunne være dokumenteret uden brug af skjult kamera.

FOA er godt tilfreds med Højesterets endelige dom i sagen om Fælledgården. .

 

- I FOA er vi fortsat meget ærgerlige over, at langmodighed hos anklagemyndigheden betød, at tiltalen mod Danmarks Radio først blev opgivet på grund af forældelse. Dernæst betød en procedurefejl hos anklagemyndigheden, at medarbejdernes sag fra Fælledgården mod de to journalister fra Bastard Film aldrig kom for Landsretten, selvom medarbejderne havde vundet klart i byretten, siger Dennis Kristensen.

cgt