Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hillerød bevarer niveauet for kørepenge

Stærke protester fra mange medarbejdergrupper flytter besparelse på 1,8 mio. kr.
KORT NYT1. NOV 2011 11.04

HILLERØD: 11 medarbejdergrupper - lige fra sundhedsplejersker og skoleledere til specialpædagoger og psykologer - har alle protesteret mod beslutningen om at skære i medarbejdernes kørepenge, oplyser Hillerød-Posten.

Nedskæringen på befordringsgodtgørelsen blev bakket op af et flertal i byrådet i august, da det ifølge sagsfremstillingen stammede fra medarbejderne selv. Men efter beslutningen var truffet, har alle medarbejdergrupperne meldt ud, at de så ikke længere vil bruge deres egne biler. Kommunen skal derfor stille leasede køretøjer til rådighed - noget der kan æde hele besparelsen op igen.

Besparelsen på 1,8 mio. kr. årligt vil som udgangspunkt nu blive fordelt ud på alle arbejdsteder i kommunen næste år.

Også andre kommuner arbejder med at reducere den almene ordning fra den høje takst på 3,56 kr. pr. km. til den lave - 1,90 kr.

ka