DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Her er hovedstadens Trængselskommission

Her er hovedstadens Trængselskommission

24 medlemmer skal komme med forslag til, hvordan trængsel og forurening reduceres i hovedstadsområdet

HOVEDSTADEN: Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er blevet enige om at nedsætte en Trængselskommission for hovedstadsområdet.

Kommissionen bliver sammensat af et bredt panel af eksperter, politikere, erhvervsliv, pendlere, trafik- og miljøorganisationer m.fl. Og den skal komme med forslag og tiltag til at modernisere infrastrukturen, reducere trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt forbedre den kollektive trafik.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu får en nedsat en bred kommission, der skal bidrage med løsninger til, hvordan vi får reduceret trængslen og forureningen i hovedstadsområdet. Kommissionens forslag bliver et vigtigt input til de kommende års forhandlinger om udmøntning af investeringer i den kollektive trafik, siger transportmininster Henrik Dam Kristensen (S).

Kommissionen kommer til at bestå af 24 medlemmer - hvor forskere, erhvervsliv, kommuner og region, miljøorganisationer, pendlere og trafik- og miljøorganisationer vil være repræsenteret. Adm. direktør for Sund & Bælt, Leo Larsen, er udpeget som formand for kommissionen.

Kommissionen vil til januar 2013 aflevere et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet for regeringen.

Trængselskommissionens sammensætning:

Leo Larsen er forløbigt eneste navngivne medlem. De øvrige kommer fra en lang række organisationer og interessegrupper.
Forskere udpeges fra RUC, DTU Transport, CBS og Aalborg Universitet.

Herudover repræsentanter for:
Københavns Kommune
KKR Hovedstaden
KKR Sjælland
Region Hovedstaden
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Københavns City Center
LO i Hovedstaden
Forbrugerrådet
FDM
MOVIA
Metroselskabet
DSB
Det Økologiske Råd
NOAH-Trafik
Danmarks Cyklistforbund
CASA Analyse

krn