Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Handicappede retter hårdt angreb på KL

Det hårde sprogbrug mod handicappede og socialt udsatte er uacceptabelt og velfærdsområderne må ikke spilles ud mod hinanden. Sådan lød det fra repræsentantskabsmødet i Danske Handicaporganisationer

Diskussionen om fremtiden for den danske velfærd er løbet af sporet. Det var der enighed om på DH's årlige repræsentantskabsmøde i Kolding, hvor DH's 32 medlemsorganisationer var samlet for at opruste til modstand mod den hetzagtige stemning mod personer med handicap, der i den senere tid har præget den offentlige debat.

De 32 medlemsorganisationer repræsenterer 330.000 medlemmer på landsplan.

Men derudover var alles opmærksomhed rettet mod den spirende aggression mod og pegen fingre ad mennesker med handicap og udsatte. En aggression som risikerer at blive opfattet som acceptabel, når man diskuterer, hvordan velfærdsgoderne skulle omfordeles i en tid med store nedskæringer i de offentlige udgifter.

- KL fremstiller det, som om udgifterne til det specialiserede handicapområde betales af landets børn og ældre. Det er forkert, uklædeligt og fremmer ikke tanken om inklusion og anstændighed, siger Stig Langvad, formand for DH.

Uærlig snak
Samtidig retter KL et voldsomt angreb på klagesystemet, som de finder udgiftsdrivende. Det er uærlig snak og vil sætte borgernes retssikkerhed og Folketinget ud af kraft. KL mener, at klagesystemets beføjelser skal underlægges det frie og ofte ulovlige kommunale serviceniveau.

- De intentioner er en bombe under både retssikkerheden og kommunernes troværdighed. Kommunerne har fået det fulde ansvar for støtte og omsorg til bl.a. udviklingshæmmede, autister og hjerneskadede, og det forudsætter, at klagesystemet kan være med til at kigge kommunerne over skulderen, siger formand Stig Langvad, DH.

Der er brug for at tale med én stemme mod de ubehagelige tendenser i den politiske debat, mener DH. Og derfor har DH i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen for Sociale Netværk, HK Kommunal, Socialpædagogerne og FOA inviteret til stormødet: 'Stop hetzen mod mennesker med handicap og socialt udsatte' i Nyborg den 1. juni 2011 kl. 13.

På mødet blev Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund valgt til ny næstformand for DH efter Morten Carlsson, formand for Landsforeningen Autisme, som fortsætter i DH's forretningsudvalg.

mou