Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Haarder: - Kommunerne vil blive glade for regionernes nedlæggelse

De siger det ikke højt, men vil især gerne nærmere på de praktiserende læger, vurderer indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V)
12. SEP 2011 7.15

Af Sine Riis Lund, [email protected]

Et af den siddende regerings politiske udspil er at nedlægge de regioner, der i givet fald vil have en haft en kort årrække at fungere i. Og regionernes og kommunernes minister, Bertel Haarder (V) føler sig overbevist om, at der i de kommunale rækker er ganske stor tilfredshed med en ny struktur. De taler blot ikke så højt om det.

Hvorfor mener du, at andre end regionerne vil kunne gøre det bedre og billigere?
- Jeg mener, at det er en god idé at samle kommunernes opgaver og den primære sundhedssektor med praktiserende læger osv. Fordi en hovedopgave i fremtidens sundhedsvæsen bliver at holde patienterne ude fra sygehusene. Flere ambulante operationer. Færre indlæggelser. Færre genindlæggelser. Og hurtigere udskrivninger. Det vil sige kortere liggetider. Og det betyder alt sammen øgede opgaver for kommunerne. Og det er efter min mening en stor forbedring af sundhedssektoren, som vi kan få. For vi har i dag tre søjler i sundhedssektoren. Den kommunale, den primære, sygehusene. Ved at den kommunale og primære kommer tættere på hinanden får vi alt i alt en bedre sundhedssektor.

Jeg har kunnet læse flere steder, at lægepraktiserende og deres forening har udtalt sig om, at åhh nej nu ser det ud til, at vi ryger under kommunerne...
- Der er jo ikke taget stilling til, hvem der skal forhandle takster, altså overenskomster. Det skal et udvalg se på, men det er jo sund fornuft at bringe den primære sektor tættere på kommunerne. De to søjler i sundhedssektoren har den fælles opgave at holde folk uden for hospitalerne, at få dem hjem så hurtigt som muligt, når de alligevel er blevet indlagt. Det er en fælles opgave for den primære sektor og kommunerne, og derfor er det til gavn for alle parter, at de to kommer nærmere på hinanden.

- Og jeg siger jo også bare, at de kommer nærmere på hinanden. Det er en stor fordel, og det er jeg helt sikker på, at kommunerne er glade for. Når de ikke taler så højt om det, så er det jo, fordi det er et omdiskuteret emne i valgkampen, men der er ingen tvivl om, at hjemme hos sig selv, så er der mange kommunalfolk, der glæder sig over udsigten til, at den kommunale sektor kommer nærmere på den primære sundhedssektor. Det er jeg helt sikker på.

Hvordan tror du så, at fordelingen af midler vil være? Bliver kommunerne så fortsat dem, der skal holde for?
- Nej, det har vi jo ikke gjort på noget tidspunkt. Vi har hele tiden ladet staten bære krisens byrder, vi har givet regionerne flere penge, og kommunerne har fået lov at køre uændret. Det har været linjen de sidste adskillige år. Det tror jeg vil fortsætte. Men med den forandring, at kommunerne måske vil få en større del af sundhedspengene. Især hvis regionerne nedlægges. Fordi så vil kommunerne jo komme nærmere på store dele af den primære sundhedssektor. Altså de privatpraktiserende læger, fysioterapeuter osv.