Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Uffe Thorndahl afvises:
Guldborgsund Forsyning granskes for bandlysning

KORT NYT23. AUG 2020 9.27

GULDBORGSUND: I Guldborgsund Forsyning har man siden juni 2017 haft en praksis med at ignorere anmodninger om aktindsigt fra den tidligere Hørsholm-borgmester Uffe Thorndahl, der jævnligt og ihærdigt søger oplysninger om selskabets økonomi og ledelse, skriver Folketidende.

Forsyningen mener, at Thorndahl driver 'systematisk og åbenlys chikanøs virksomhed, hvor udleverede oplysninger fordrejes og misbruges til potentiel skade for virksomheden. Men den praksis er underkendt af Miljøklagenævnet, der har sendt selskabets afvisninger om aktindsigt retur til fornyet behandling, hvilket dog ikke nødvendigvis har fået Guldborgsund Forsyning til at rette ind.

Senest har Miljøklagenævnet gjort Folketingets Ombudsmand opmærksom på problemet, hvorefter ombudsmanden har anmodet Erhvervsministeriet om at forholde sig til, 'hvilke overvejelser og eventuelle tiltag det giver anledning til, når selskaber gentagne gange ikke efterlever nævnets afgørelser'.

ka