DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Spildevandsselskab mørklagde oplysninger om finansiering

Guldborgsund Spildevand ville ikke udlevere finansieringsmodeller til fire renseanlæg. Miljøklagenævnet har nu omstødt den beslutning.

GULDBORGSUND: Guldborgsund Forsyning a/s begrundede i december 2019 et afslag på aktindsigt i finansieringsmodeller til fire renseanlæg med, at der var tale om forretningsforhold, der var af væsentlig økonomisk betydning for de involverede firmaer, men selskabet har nu fået en afgørelse fra Miljøklagenævnet imod sig.

Klageren, der havde udbedt sig indsigt, argumenterede med, at finansieringsgrundlaget bør være tilgængeligt, da alle borgere har en interesse i, hvordan midler til et renseanlæg bliver bragt tilveje.

Selskabet, der gennem et holdingselskab er 100 pct. ejet af Guldborgsund Kommune, afslog anmodningen med henvisning til offentlighedsloven, kaldte oplysningerne fortrolige efter selskabsloven og vurderede, at udlevering af oplysningerne til tredjemand ville forstyrre udbudsprocessen og dermed være økonomisk skadende.

Ingen af de argumenter bed på Miljøklagenævnet, der i stedet har holdt sig til, at når det gælder renseanlæg, er der tale om miljøoplysninger i miljøoplysningslovens forstand. Netop den lov forpligter myndigheder til mere vidtgående offentlig indsigt.

Nævnet har således omstødt selskabets afslag på aktindsigt. Udbudsprocessen er iøvrigt også overstået i maj 2020, og oplysningerne er også delt med holdingselskabet, så de kan ikke længere betragtes som interne i lovens forstand.