Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gruppeprøver tilbage igen

En uddannelsesinstitution kan selv at beslutte loft over antallet af gruppeprøver og loft over antallet af deltagere
30. MAR 2012 6.20

Regeringen vil genindføre de efterspurgte gruppeprøver, lyder det fra Uddannelsesministeriet. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) er klar med en model, der giver institutionerne stor frihed til at indføre prøveformen i uddannelserne.

 

Modellen vil give stor grad af frihed til institutionerne. Det er hensigten, at institutionerne selv skal fastsætte rammerne for gruppeprøver i studieordningerne for de enkelte uddannelser. Det er således op til institutionerne selv at beslutte, om der for eksempel skal være loft over antallet af gruppeprøver og loft over antallet af deltagere i en gruppeprøve.

Institutionen skal sikre en variation af prøveformer, og det skal fremgå af prøve- eller eksamensbeviset, om en prøve er gennemført ved individuel prøve eller gruppeprøve. Dermed bliver det gennemskueligt for aftagerne, hvordan den enkelte studerende er blevet prøvet. Der skal altid ske en individuel bedømmelse af den studerende.

 

Indførelsen skal følges op med en evaluering efter tre år.

ka

Foto: Flickr