DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Gruppeeksamen igen fra september

Gruppeeksamen igen fra september

Regeringen genindfører gruppeprøver og gruppeeksamener på alle niveauer fra folkeskolen til universiteterne - de blev afskaffet i 2005
23. DEC 2011 8.41

Uddannelsesministeren og børne- og undervisningsministeren vil drøfte med elever, studerende, institutioner, aftagere og censorer, hvordan reglerne for gruppeprøver- og eksamener på de forskellige niveauer indrettes bedst muligt. For alle prøver gælder, at bedømmelsen skal være individuel, lyder det fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

- Dialogen skal være med til at afklare, om der for eksempel skal sættes et loft over antallet af deltagere i en gruppe, og om de studerende skal have retskrav til at gå til individuel eksamen. Det er også vigtigt, at aftagersiden høres, for de ved, hvilke kompetencer blandt de færdiguddannede der efterspørges, siger uddannelsesminister Morten Østergaard (R).

På Ministeriet for Børn og Undervisnings område vil de tidligere regler for gruppeprøver blive genindført på relevante områder med virkning fra begyndelsen af skoleåret 2012-2013.

Det vil blandt andet være i fagene matematik og naturfag i folkeskolen, dramatik og mediefag i stx-uddannelsen, erhvervscase i hhx-uddannelsen og grundforløbsprøven i de merkantile erhvervsuddannelser.

Ministeriet vil gå i dialog med relevante aktører, som får mulighed for at bidrage med ideer til, hvilke prøver der på både på kort og længere sigt med fordel kan være gruppeprøver.

Som led i en generel udvikling af prøverne gennemføres et udviklingsforløb i perioden 2012-14. Gruppeprøverne vil indgå i udviklingen af nye prøveformer.


ka