Furesø halverer indlæggelsestid med målrettet genoptræning

KORT NYT15. JUL 2021 13.14

FURESØ: Efter to år med forløbet Team Hjemmetræning er det lykkedes at halvere indlæggelsestiden på rehabiliteringscentret i Furesø Kommune. Med indsatsen gik man fra at tilbyde alle den samme mængde genoptræningshjælp til at målrette det den enkelte borgers situation og behov. Det skriver kommunen.

Evalueringen af forløbet viser, at den gennemsnitlige indlæggelsestid på rehabiliteringscentret er faldet fra 35 dage i 2012-2018 til 16 dage i 2019-2020. Samtidig bliver færre genindlagt efter at være blevet udskrevet fra centret eller hospitalet. Forløbene har i tre ud af fire tilfælde været benyttet af borgere over 75 år, hvilket har gjort de ældre mere selvhjulpne i eget hjem.

Det er den fysioterapeut eller ergoterapeut, hospitalet har henvist til, der vurderer, om borgeren kan blive tilknyttet et forløb ved Team Hjemmetræning. De, der henvises til forløbet, står ofte over for at skulle udskrives og tilbage i eget hjem. Knap 40 pct. af borgerne fik efter genoptræningensforløbet ændret den visiterede hjælp fra kommunen. Nogle blev tildelt mere hjælp, mens andre blev vurderet til at være blevet stærkere og derfor fik mindre.

mh