Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frikommuneforsøg: Uanmeldte besøg hos plejefamilier

Fredensborgs frikommuneforsøg får Social- og Integrationsministeriet til at give grønt lys for, at alle landets kommuner kan gennemføre uanmeldte tilsyn med plejefamilier
12. JAN 2012 10.39

FREDENSBORG: Fredensborg Kommune har som led i processen med frikommune-forsøg fået lov til at foretage uanmeldte tilsyn med plejefamilier. Hidtil har det kun fremgået af lovgivningen, at anmeldte tilsyn var tilladt og vejledningen på området har været uklar.

Men med svaret fra Social- og Integrationsministeriet er det nu klart, at alle landets kommuner kan gennemføre uanmeldte tilsyn med plejefamilier. Dermed får kommunerne bedre mulighed for at få et her-og-nu-billede af stemningen i en plejefamilie.

Svaret betyder, at Fredensborg Kommune fremover vil kunne føre uanmeldt tilsyn med de plejefamilier, hvor kommunen har børn anbragt. Kommunen får også mulighed for, at føre uanmeldt tilsyn med de plejefamilier bosat i kommunen, hvor Fredensborg har den generelle tilsynsforpligtelse. Social- og Integrationsministeriet vil nu udsende en ny vejledning til alle landets kommuner, så det fremgår mere klart, at kommunerne allerede i dag kan gennemføre de uanmeldte tilsyn.

En mere klar vejledning
- Det er godt, at Fredensborg Kommunes frikommuneansøgning nu betyder, at vi får en mere klar vejledning på området, så vi og alle andre kommuner fremover kan føre uanmeldte tilsyn hos plejefamilier, siger formand for Social- og Sundhedsudvalgte Hans Nissen (S) og fortsætter:

- Vi har de senere år set eksempler fra dele af landet, hvor anbragte børn og unge har levet under mildt sagt kritisable forhold. Vi ønsker at sikre, at anbragte børn og unge i plejefamilier lever under forhold, der er trygge. De uanmeldte tilsyn vil kunne give et her-og-nu-billede af stemningen i familien, og det er guld værd, når kommunen skal vurdere, om alt er, som det skal være i en plejefamilie.

Udvalgsformanden mener i øvrigt, at det uanmeldte tilsyn kan være med til at sikre, at pædagogik, opdragelse og miljø i plejefamilien er i overensstemmelse med den handleplan, der danner grundlag for barnets eller den unges anbringelse.

Skånsomme besøg
I svaret fra Social- og Integrationsministeriet lægges der vægt på, at de uanmeldte tilsyn tilrettelægges, så det foretages så skånsomt som muligt for de anbragte børn, herunder med fokus på, at der kan være tale om børn, som har behov for stabilitet og forudsigelighed.

Fredensborg Kommune vil påbegynde de uanmeldte tilsynsbesøg i første halvdel af 2012. Fredensborg Kommune har i dag 38 anbragte børn eller unge hos plejefamilier i eller udenfor kommunen.

Fredensborg Kommune er blandt de ni kommuner, der er blevet godkendt som frikommuner i årene 2012 til og med 2015. Kommunen ønsker en frisat offentlig sektor, hvor den kommunale service kan udvikles, og hvor der kan skabes en lettere hverdag for borgerne og for kommunens ansatte. Derfor søger kommunen dispensation fra unødige regler, der ikke bidrager til at skabe resultater, men måske tværtimod forhindrer dem.

Fredensborg Kommune har indtil videre indsendt 47 ansøgninger om frikommuneforsøg. Det er godt en femtedel af samtlige ansøgninger, og kommunen har allerede fået helt eller delvist godkendt en række frikommuneforsøg. De forsøg, der kræver helt ny lovgivning, afventer imidlertid fremsættelse af frikommuneloven i løbet af foråret.

mou