Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

'Forstyrrelsesgrupper' hjælper byråd med at tænke nyt

I juni 2012 udpegede byrådet i Hedensted fire områder for radikal innovation. Siden har 'Forstyrrelsesgrupper' bestående af medarbejdere, ledere og politikere arbejdet intensivt med emnerne

HEDENSTED: - Byrådet blev præsenteret for forstyrrelsesgruppernes arbejde allerede den 29. november. Det var fantastisk at opleve et så åbent og forandringsparat byråd, der faktisk ikke sagde nej til en eneste af de mange idéer, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V).

Den store imødekommenhed krævede derefter en tidsmæssig prioritering, og den ligger nu klar.

En af de idéer, der skal afprøves med det samme, knytter sig til emnet 'Sæt lokalområderne fri'. For et specifik lokalområde er ideen at samle alle offentlige midler, det vil sige skole-, vej-, plejebudget osv., i én stor pose penge. Herefter er det en fælles opgave for borgere, foreninger, byråd og ansatte at få det hele til at spille sammen og levere velfærden i lokalområdet. Forslaget er at afprøve idéen på tre lokalområder, og lige nu arbejdes der på invitationen.

På børneområdet arbejdes der under overskriften 'Alle børn er lige forskellige'. Titlen udspringer af et ønske om ikke at lade sig styre af diagnoser og i stedet se på det enkelte barn og dets families ressourcer. Både borger og kommune har - og skal tage - et ansvar.

På transportområdet, der handler om både offentlig og privat kørsel, bruges hele paletten af redskaber spændende fra fælles kørselskontor for den offentlige kørsel til forenkling af og overblik over den kollektive trafik. Samtidig skal der findes løsninger, der kan gøre borgerne fri for at skulle transportere sig fra a til b - fx via telemedicin.

For at sikre en bred og solid forankring af det fjerde emne, sundhed, planlægges 21 borgermøder i 2012 og 2013, hvor sundhedsbegrebet er på dagsordenen. Mere konkrete initiativer, som sættes i gang til foråret, er lokale og kollektive frugthaver samt 15 minutters morgenløb på skolerne.

- Som et solidt supplement til den daglige innovation i den kommunale organisation står vi nu med en række vidtgående idéer, som skal bredes ud og diskuteres både blandt medarbejdere og borgere. Det handler om, at vi skal tage et fælles ansvar for at ændre den offentlige serviceproduktion. Der er mange måder at gøre tingene på - det er bare at kaste sig ud i det, slutter Kirsten Terkilsen.

mou