Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hedensted udpeger fem områder, der skal forandres radikalt

Kommunen arbejder med innovation og forandringer i den kommunale serviceproduktion - nu er der valgt fem områder, som skal have særligt fokus de næste to år

HEDENSTED: Politikerne i hedensted Byråd valgte efter en temadebat tirsdag udpegede de fem områder, og satte overskrifter på emnerne:

1. Alle børn er forskellige - OG normale!
2. Kommunalt busselskab
3. Tværgående samarbejde på børne- og ungeområdet
4. Sundhed på tværs
5. Sæt lokalområderne fri; Inddragelse af civilsamfundet i produktionen af velfærdsydelser

Det er endnu ikke fastlagt, hvad der præcist skal arbejdes med indenfor hver enkelt område:

- Inden vi søger efter svar, er det afgørende at få stillet de rigtige spørgsmål. Det tog vi med stor succes fat på i dag, så vi har et meget inspirerende grundlag at arbejde videre med, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V) i en pressemeddelelse.

Et spørgsmål indenfor emne 3 var eksempelvis: 'Hvad nu hvis vi opnår, at alle børn og unge bliver verdensmestre i livet?' Og indenfor emne 4; 'Hvad nu hvis god sundhedsadfærd blev grundlagt i barndommen og integreret i hele livet?'

19 emner blev til fem
De 5 emner blev valgt ud af i alt 19. Allerede inden temadagen havde de politiske udvalg dog prioriteret 8, som der blev arbejdet med på temadagen. Prioriteringen fra 19 til 8 skete ud fra en række kriterier, hvor det primære var, i hvor høj grad området er presset på de såkaldte 3 P'er:
Personer (manglende personale pga. små årgange),
Produkter (mere komplicerede og stigende krav) samt
Penge (udgifterne må ikke stige).
Efter at have arbejdet med de 8 emner på temadagen blev de fem så valgt.

Det egentlige arbejde med fokusområderne går for alvor i gang efter sommerferien med et fælles opstartsmøde den 26. august. Tidsplaner for hvert enkelt område lægges fast i løbet af efteråret, herunder hvornår de første resultater forventes at kunne præsenteres.

Ud på dybt vand
Hele byrådet glæder sig til at komme i gang med den nye og anderledes måde at arbejde med udvikling på:

- At arbejde med innovation er en åben proces, hvor vi ikke kender svarene på forhånd. Hvis vi kendte svarene, kunne vi jo bare ændre tingene med det samme. Nogle gange bliver man nød til at kaste sig ud på dybt vand, og se om man kan bunde. Det kan komme til at betyde fejl, som vi lærer af her og der, indtil vi finder den rigtige løsning, siger borgmesteren.

- Vi skal forsøge at skabe rammen for de ydelser og den velfærd, vi ikke kan sætte ord på endnu. Vi er meget opmærksomme på den utryghed, det kan give både hos borgere og medarbejdere, men efter at have oplevet hele byrådets engagement i dag, er jeg sikker på at vi kan hjælpe hinanden med at sætte en fast kurs mod fremtiden, siger Kirsten Terkilsen.

Hedensted var en af de kommuner, der søgte om at blive frikommune, men som ikke blev en af de udvalgte.

mou