Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Forstærket indsats mod pædofile

Ny lov udvider personkredsen, som skal indhente børneattester
9. MAJ 2012 5.36

KØBENHAVN: Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag, der ændrer børneattestloven. Det betyder blandt andet, at fremover skal også ansatte på børnebiblioteker og i svømmehaller have en pletfri børneattest. Det oplyser Kulturministeriet.

Den nye lov udvider personkredsen, så der også skal indhentes børneattest på personer, der ikke som sådan er ansat til at have med børn at gøre, men som via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Børneattestreglerne bidrager til at sikre, at pædofilidømte ikke ansættes til at have med børn at gøre. Ordningen indebærer en pligt for idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler m.v. til at indhente børneattest på trænere, pædagoger, lærere m.v., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

 

bi

Fakta
En børneattest er en særlig form for straffeattest udstedt af Rigspolitiet, der indeholder oplysninger om domme for seksualforbrydelser begået mod børn.

Der blev sidste år indhentet ca. 250.000 børneattester.

I 70 tilfælde viste det sig, at ansøgeren havde domme m.v. for pædofili.