Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forebygger fald hos ældre

Københavns Kommnune vil hindre nogle af de 500 til 600 hoftebrud blandt ældre borgere
14. MAR 2011 6.41

KØBENHAVN: Københavns Kommune indfører nu et forebyggende tilbud, som kan forebygge de ofte voldsomme konsekvenser ved fald og forbedre de ældres livskvalitet.

Hvert år får 550-600 københavnere over 65 år hoftebrud, og skadestuerne i københavnsområdet modtager hvert døgn 18-20 ældre, der er faldet. Det er baggrunden for, at Københavns Kommune nu sætter en ekstra indsats i gang for at forebygge fald.

Der er dokumentation for, at forebyggelse af fald hos ældre giver færre indlæggelser på sygehusene, færre sengedage og mindsket stigning i forbruget af hjemmeplejetimer. Senest er det resultaterne fra forskningsprojektet "Bedre balance - Forebyggelse af fald blandt ældre" som har vist, at der både menneskeligt og økonomisk er store gevinster at hente. Forskningsprojektet er afsluttet og er gennemført i samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune.

Københavns Kommune tilbyder nu forebyggelse af fald til de ca. 20.000 borgere, som enten bor i plejeboliger eller får ydelser fra hjemmeplejen. Det forebyggende tilbud betyder, at den ældre, der har oplevet et fald, fremover vil få tilbudt en faglig samtale med en sygeplejerske, hvor man fokuserer på den ældres oplevelse af faldet og mulige årsager til faldet, samt hvad man kan gøre ved det, og


FAKTA OM ÆLDRES FALD I KØBENHAVN
• Årligt forekommer der blandt de 55.000 65 + årige københavnere 550 - 600 hoftebrud
• Døgnbasen registrerer omkring 15-20 kald pr. døgn grundet fald
• Skadestuer i københavnsområdet modtager 18 - 20 ældre københavnere efter fald hvert døgn
• Af disse bliver mellem en tredjedel og halvdelen indlagt
• Hver 3.ældre kan forvente mindst et fald om året - det gælder hver anden ældre over 80 år
• Hjemmeplejen kan forvente omkring 7000 fald hos borgere på et år.
• Plejeboliger kan forvente omkring 2000 fald hos borgerne på et år.
• Efter et fald er risikoen for et nyt fald fordoblet det følgende år
• 25 - 40 procent af ældre, der er faldet, indskrænker deres fysiske og sociale aktiviteter efter et fald