dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Fiskermiljø i Københavns Sydhavn bevares
Fiskerhavnens fiskermiljø, som skal bevares ved siden af det kommende boligbyggeri.
Foto: Lokalplanforslag, Københavns Kommune

Fiskermiljø i Københavns Sydhavn bevares

20-årige lejekontrakter skal bevare særligt havnemiljø ved siden af planlagt boligbyggeri.
19. JAN 2021 15.40

KØBENHAVN: Med det formål at bevare et særegent og kulturhistorisk havnemiljø ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn har By & Havn indgået nye 20-årige lejekontrakter med ni sejlklubber, havnens fiskerforening og Fiskerhavnen Aps.

Fiskerhavnen blev etableret tilbage i 1940'erne og har i dag et selvgroet, autentisk havnemiljø med mange ældre sejlklubber, træskure og boliger.

- Fiskerhavnen er et helt særligt sted i København, som vi har et stort ønske om at bevare. Det ønske er nu forankret med de nye lejeaftaler, som giver alle klubber og foreninger sikkerhed for leje de næste 20 år uden mulighed for opsigelse fra vores side. Netop trygheden for, at alle kan fortsætte deres aktiviteter og fællesskaber mange år frem på både land og vand, er noget af det, vi har prioriteret højt, fortæller adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn.

Boligbyggeri

Alle lejemålene grænser op til udviklingsområdet Stejlepladsen, hvor der bliver plads til fiskenet og bundgarnspæle langs kysten, så erhvervsfiskeriet kan fortsætte i samspil med det nye københavnerkvarter, hvor planen er at bygge private lejeboliger og cirka 200 almene boliger. Københavns Borgerrepræsentation ventes at tage endelig stilling til projektet inkl. lokalplan i februar.

De første udviklingsplaner for Stejlepladsen blev besluttet med kommunens budget for 2019, og siden da har By & Havn og PFA, der står bag udviklingen af Stejlepladsen, løbende afholdt følgegruppemøder og borgermøder med lokale beboere og foreninger. På møderne har blandt andet sameksistensen mellem fremtidige beboere og det nuværende Fiskerhavnen været i fokus.

De nye lejeaftaler betyder, at By & Havn bibeholder drift og vedligehold af alle bolværker og stenskråninger i havnen. Det er aftalt, at lejebetalingen indfases over en ti-årige periode med blid opstart.

ak