Arkitekter fundet til udvikling af Sydhavns-bydel
Foto: By&Havn

Arkitekter fundet til udvikling af Sydhavns-bydel

Forslaget ’Her det gror’ vinder arkitektkonkurrence for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn.

KØBENHAVN: Blandede boformer, sociale fællesskaber, en bæredygtig levevis og en videreførelse af det maritime havnemiljø. Det er hjørnestene i arkitektforslaget ’Stejlepladsen – Her det gror’, der i denne uge er kåret som vinder i konkurrencen om Stejlepladsen, et stort byudviklingsprojekt i Københavns Sydhavn, oplyser By & Havn.

Området ved Stejlepladsen har udsigt ud til Fiskerhavnen og er kendt for sit særlige, selvgroede havnemiljø med sejl- og bådklubber, træskure og boliger nær kajkanten. I de seneste måneder har tre arkitektteams konkurreret om en bebyggelsesplan for Stejlepladsens godt 5,2 hektar store areal, og en enig dommerkomité har udpeget ’Stejlepladsen – Her det gror’ som vinder af konkurrencen.

Stejlepladsen var oprindeligt et fredet område, men fredningen blev ophævet i 2018, for at give plads til udstykning og salg, som Københavns Kommune har brugt som en del af af finansieringen af metrobyggeriet.

Vinderforslaget har fokus på områdets selvgroede mangfoldighed, nærheden til vandet og bygger videre på områdets eksisterende struktur med klynger af byggeri i forskellig højde og karakter.

I stedet for den klassiske københavnerkarré skal Stejlepladsens bebyggelse derfor disponeres som klynger. Boligerne vil have stor variation i højde, farver og facader, som fx træ og genbrugsmaterialer.

Områdets beboere kan se frem til blandede bo- og ejerformer, som mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesrum, som giver plads til mangfoldighed, mange forskellige familieformer og seniorer og studerende.

I vinderprojektet indgår også en lokal daginstitution, forslag om grønne og fredelige legegader, kvarterpladser med plads til lokalt liv og parkeringspladser i periferien af bykvarteret, så der i princippet kan skabes en næsten bilfri bydel.

Mange træer, by-natur, grønne tage, solceller, vandløb som klimasikring mellem bygningerne og naturarealer langs vandkanten er også en del af forslaget. Samtidig åbner projektet op for muligheden for selvbyg. Omfanget af selvbyggerboliger vil blive afklaret i en videre bearbejdning af forslaget. Det samme gælder forslag om et maritimt fælles- og spisehus og et fælles superværksted for områdets beboere med fælles værktøj og maskiner.

Krav om bæredygtighed
Forud for arkitektkonkurrencen har borgere og interesseorganisationer haft mulighed for at komme med input til bebyggelsesplanen.

Et synspunkt har været, at hvis der skal bygges, så byg noget, der ikke ligner alt andet byggeri i København. Det vil sige noget som det lokale miljø – ikke almindeligt karrébyggeri.

Selskabet bag udviklingen af Stejlepladsen er et samarbejde mellem By & Havn og pensionsselskabet PFA. For at sikre de høje ambitioner om en bæredygtig udvikling af Stejlepladsen er Lendager Group blevet tilknyttet projektet som proces- og bæredygtighedskonsulenter, og det er et krav, at det kommende byggeri kan bæredygtighedscertificeres til DGNB-guld.

I dommerbetænkningen skriver juryen i deres konklusion om vinderforslaget:

'En enig dommerkomité finder forslaget sympatisk, enkelt og robust. Et forslag som har fundet en god balance mellem at være ambitiøst og realiserbart på samme tid. Alt i alt et samlet bud på en stærk og velfungerende ny bebyggelsesplan, som ikke findes andre steder i København'.

Vinderforslaget skal nu kvalificeres og bearbejdes frem mod Københavns Kommunes lokalplanproces. Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan begynde, når lokalplanen for området er vedtaget, og der foreligger en godkendt byggesag.

MG

Vinderforslaget ’Stejlepladsen – Her det gror’ arbejder med otte dogmer:

 • Byg så tæt og lavt som muligt
 • Understøt biodiversiteten og byg grønt og baseret på LAR (Lokal Afledning af Regnvand)
 • Byg blandede ejerformer
 • Understøt fællesskaber
 • Skab plads til selvbyggere, en byggegruppe og selvgroede strukturer
 • Skab en bilfri bydel
 • Byg smart, bæredygtigt og billigt
 • Fordel sol og vind lige

Fakta:

 • Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.
 • Konkurrenceområde: (Stejlepladsen inklusive tilstødende areal): cirka 51.800 m2.
 • Samlet byggeret: (Bebyggelsesprocent på 140): cirka 72.000 etagemeter.
 • Forventet fordeling af etagemeter på anvendelse: Boligbebyggelse 69.200 m2. Svarende til cirka 900 boliger, overvejende mindre boliger. Daginstitution 1.800 m2. Fællesskabsfunktioner 1.000 m2.
 • Bebyggelsesplanens højde: Forslaget har en gennemsnitlig højde på fire etager, men med en levende variation fra tre-fem etager og enkelte steder seks etager.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev