Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Faxe styrker folkeskolen

BUDGET 2012 Budgetforlig i Faxe betyder vejledende timetal i alle fag til alle skoleelever fra 2013
28. SEP 2011 8.10

FAXE: Faxe øger skolernes driftsbudget med en budgettilpasning på 13,9 mio. kr. fra 2012 og i de kommende år. Parterne ønsker desuden at styrke undervisningens kvalitet ved at sikre, at alle børn får det vejledende timetal i alle fag fra 2013.

Dog vil kommunen også hente penge på skoleområdet. Det sker ved at tilpasse skolernes budgetter til de faldende børnetal. En proces er sat i værk og det ventes, at en ny organisationsmodel kan indbringe 7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Flere frivillige
Faxe vil i højere grad understøtte frivillige kræfter i kommunen, så deres arbejde kan tænkes ind som supplement til den kommunale opgaveløsning. Der afsættes derfor en ekstra frivillighedspulje på 200.000 kr. hvert år, samt yderligere 270.000 kr. i år 2012 til et forsøg med cafeordning og madlavning.

Faxe afsætter desuden en årlig anlægspulje på 1 mio. kr. til klimatilpasning. Heri forstået foranstaltninger, der kan medvirke til at imødegå og forebygge oversvømmelser som følge af kraftig regn. Faxe styrker ligeledes den forebyggende og energibesparende klimaindsats. Driftsbudgettet øges med 0,5 mio. kr. i både år 2012 og 2013. Der skal derudover gennemføres energirenoveringer i de kommunale bygninger for 16 mio. kr. i 2012.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/redjar/with/113137661/