DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Fanø-ledelse efter fejl i børnesager: Vi har savnet ledelses-kompetencer
Forældre på Fanø har været udsat for fejl i kommunens håndtering af underretninger om deres børn.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix.

Fanø-ledelse efter fejl i børnesager: Vi har savnet ledelses-kompetencer

BDO har gennemgået tre fejlslagne børnesager og anbefaler nu mere faglig sparring og opkvalificering.

FANØ: Tvivlsomme overgrebsanklager i de kommunale institutioner. Forældre, der har protesteret mod kommunens håndtering af mistanker. Personale, der har foretaget observationer under pres og tvang fra ledelsen i en børneinstitution. Eksplosion af antal børnesager.

Alt sammen elementer i baggrunden for, at borgmester Sofie Valbjørn (ALT) og kommunaldirektør Vibeke Kinch i en samlet udtalelse til Esbjerg Ugeavis nu skriver, at Fanø tydeligvis ikke har haft de ledelsesmæssige kompetencer på området.

Til Ugeavisen Esbjerg, hvis artikler i sagen kommunen linker til fra forsiden af hjemmesiden, svarer de to topfolk på Fanø på et spørgsmål, om der er noget i de her sagsforløb, som de fortryder?

Vibeke Kinch: - Ja, jeg fortryder, at jeg ikke mere insisterende fulgte op på de henvendelser, jeg fik. Og dermed sikrede, at sagerne blev lukket på et tidligere tidspunkt.

Sofie Valbjørn: - Ja, at jeg ikke var endnu mere kritisk i forhold til de svar og forklaringer, jeg fik på forældrenes kritik- og klagepunkter.

Gennemgående fejl

Konsulentfirmaet BDO har nu gransket sagsbehandlingen i tre konkrete sager og peger i en rapport på en række fejl – nogle enkeltstående, mens andre er gennemgående.

BDO anbefaler nu Fanø Kommune

  • At sikre en ensartet forståelse af, hvilke problemstillinger der bør afstedkomme en underretning og hvilke problemstillinger, som kan afhjælpes ved brug af andre redskaber i de respektive fagområder
  • At søge faglig sparring i forbindelse med vurdering af de indkomne oplysninger i sagens belysningsfase, således at der er bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingen og problemets omfang
  • Opkvalificering af de medarbejdere der afholder børnesamtaler
  • Opkvalificering i god forvaltningsskik

Social- og sundhedsudvalget har taget resultaterne til efterretning, fremgår det nu på kommunens hjemmeside. Og der er iværksat en række 'gennemgribende tiltag, som skønnes nødvendige for at sikre kvalitet i kommunens fremadrettede arbejde med børne- og ungesager'.

Foruden de nødvendige personalemæssige konsekvenser, vil der i den kommende tid blive iværksat en grundig gennemgang- og kvalificering af kommunens arbejde med børne- og ungesager.

Forvaltningen er også i gang med en intern analyse af arbejdsgangene, og også Socialstyrelsen er i gang med  en sagsgennemgang.