EU-krav om naturbeskyttelse bremser dansk kystsikring

Diger og sluser mod oversvømmelse bliver forsinket eller helt forhindret af EU’s Natura 2000-regler. Minister er enig med kritikere i behov for at se på revision af regler og andre tiltag.

Jyllinge Nordmark, Seden Strandby og sikring af hovedstadsområdet mod stormflod fra syd – tre eksempler på, at EU’s Natura 2000-regler har bremset eller forsinket kystsikring i Danmark, skriver Ingeniøren.

Natura 2000 er et storstilet EU-netværk, hvis overordnede mål er at stoppe forringelser af naturen. Men eksemplerne – og flere andre – får nu fagfolk til i Ingeniøren at erklære, at den gode EU-naturbeskyttelsessag er gået over gevind:

- Der er et meget stort behov for at opdatere reglerne for Natura 2000, siger Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor i klimatilpasning på DTU Miljø – og han bakkes op af bl.a. KL og Dansk Industri (DI).

Fagfolkene påpeger, at EU reelt er i splid med sig selv. På den ene side er der Natura 2000-reglerne. Men på den anden side er det et krav i EU’s oversvømmelsesdirektiv, at man skal sikre særligt udsatte borgere mod oversvømmelse fra stormflod og havstigninger.

Kompleks opgave

KL har i drøftelser med Miljøministeriet om klimatilpasning peget på behovet for en ændret forvaltning af Natura 2000-lovgivningen.

- Det skal passe til den fremtid, der venter lige om hjørnet, siger Niels Philip Jensen, konsulent i KL’s Center for Klima og Erhverv.

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger i et skriftligt svar til Ingeniøren, at det er "en kompleks opgave" at sikre balancen mellem naturen og samfundsnødvendige opgaver som kystsikring men tilføjer, at hun er "helt enig i, at der er brug for at se grundigt på både regler og andre tiltag."

ka