Syddjurs vil udvikle klimarobust kystkultur i Ebeltoft

SYDDJURS: Klimaforandringer og oversvømmelser er en trussel mod den danske kystkultur ved de kystnære byer. Det gør sig også gældende i Ebeltoft, hvor Syddjurs Kommune har sat gang i projektet Ebeltoft i Udvikling. Med en bevilling fra Realdania på 1,5 mio. kr. skal projektet til at udvikle løsninger for en klimarobust kystkultur baseret på borgerinddragelse. Det skriver kommunen.

Beskyttelsen af byens kystlinje skal tænkes ind i den samlede byudvikling. Udover at beskytte mod oversvømmelser skal kystsikringen også være med til at skabe et attraktivt bymiljø nær havet til gavn for borgerne. Det kommende projekt skal finde frem til løsninger, der både kan nedbringe risikoen for oversvømmelser og være til gavn for både kysterne og for udvikling af byen.

- Her har vi mulighed for at udvikle byens kystkultur yderligere, samtidig med at vi udviser rettidig omhu og sikrer byen. Det er en stærk investering i byens udvikling, og der er netop nu en fin mulighed for at lave løsninger, som er multifunktionelle og fleksible, siger formand for udvalget for plan, udvikling og kultur, Riber Hog Anthonsen (V).

mh