Lolland må ikke kystsikre ved cykelstirute

KORT NYT27. MAJ 2021 9.12

LOLLAND: Den ene afdeling i Lolland Kommune kan ikke give den anden afdeling lov til at kystsikre, hvor en cykelsti på Østersøruten øverst på en skrænt er i fare for nedstyrtning, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Park & Vej vil sikre skrænten med sten, men teknik- og miljømyndigheden i kommunen vurderer, at det vil være i strid med Natura 2000-planen for Nakskov Fjord og Indrefjorden. Planen skal sikre og genskabe "fri landskabsdannelse og kystdynamik" i området, hvor det ikke strider mod væsentlige samfundsinteresser. 

Cykelstien tæller altså ikke som væsentlig samfundsinteresse, og dermed er Vej & Park henvist til at træffe nye aftaler med lodsejeren, som i første omgang havde sagt ja til cykelstien til gengæld for kommunal kystsikring. Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist at realitetsbehandle en klage fra Vej & Park.

ka