Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Esbjerg sparer på alternativer til førtidspension

Nye initiativer forhindrer, at unødigt mange kommer på førtidspension, og det giver nu resultater - har reduceret budgettet for førtidspensioner med 169 mio. kr.
24. FEB 2012 9.00

ESBJERG: Det svarer til 7 pct. af budget 2012-15. Den forventede besparelse skyldes, at Esbjerg i løbet af 2011 har haft succes med at nedbringe tilgangen til førtidspension markant, oplyser kommunen.

Et af tiltagene i kommunen er, at Jobcenter Esbjerg har indgået en række samarbejdsaftaler med job- og aktivitetscenteret for at sikre, at der bliver tilbudt gode alternativer til en førtidspension. I arbejdet har man fokuseret særligt på borgere, der pga. psykiske lidelser er havnet på kontanthjælp og ikke har udsigt til at komme i arbejde.

Målet med initiativerne er at sikre, at førtidspension først bliver tildelt, når alle andre alternativer er blevet overvejet, men ifølge formand for Esbjergs Arbejdsmarkedsudvalg, Henrik Vallø (K), fjerner man naturligvis ikke muligheden for førtidspension for de folk, der virkelig har brug for den.

- Vi har relativt høje udgifter til førtidspension, men det hører med til historien, at vi er godt på vej mod en opbremsning. Det er især glædeligt, at det er lykkedes at foretage en opbremsning i tildelingen af førtidspensioner ved at sætte fokus på borgerne frem for udelukkende at se på tallene. Jeg synes godt, vi kan være stolte af, at vi som alternativ til førtidspensioner har sikret gode tilbud af forskellig art til bl.a. unge, understreger Henrik Vallø.

Førtidspension er som udgangspunkt en permanent forsørgelsesydelse, og det vil derfor vare en del år, før resultaterne af initiativerne i Esbjerg Kommune for alvor bliver synlige.

mou

 Fakta om førtidspension:
Det er en betingelse for at få førtidspension, at borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at borgeren uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det skal være klart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på nogen måde.

Det følger herudover af lovgivningen, at kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension ift. alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning i overensstemmelse med retssikkerhedslovens bestemmelser.