DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Forebyggelse har bremset op for førtidspensioner

Forebyggelse har bremset op for førtidspensioner

I analyse ligger Vordingborg som den kommune, der tilkender flest førtidspensioner. Men situationen er ændret siden tallene blev opgjort, lyder det fra kommunen
20. FEB 2012 13.58

VORDINGBORG: PensionDanmark har mandag offentliggjort en analyse af forskellene mellem kommunerne i tilkendelse af førtidspension. Analysen viser, at Vordingborg Kommune er den kommune i Danmark, der i perioden 2008 til 1. halvår 2011 har tilkendt flest førtidspensioner til medlemmer af PensionDanmark i forhold til kommunens rammevilkår og befolkningssammensætning.

Imidlertid dækker tallene over, at der specielt i 2008 og 2009 skete mange nye tilkendelser - bl.a. på grund af en ophobning af sager efter kommunalreformen. Antallet af nye tilkendelser af førtidspension er faldet med 40 pct. fra årene lige efter kommunalreformen og til i dag, svarer Vordingborg nu, og argumenterer, at analysen modsat dokumenterer Vordingborgs indsats.

PensionDanmarks analyse er således med til at dokumentere, at den forebyggende indsats i Vordingborg Kommune har virket, og at niveauet for nye tilkendelser af førtidspension i dag nogenlunde svarer til gennemsnittet for de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

- Jeg var naturligvis overrasket, da jeg første gang så analysen fra PensionDanmark og den lidet misundelsesværdige placering, Vordingborg Kommune har fået heri, siger borgmester i Vordingborg Kommune Henrik Holmer (S).

- En nærmere gennemgang af både PensionDanmarks og vores egne tal får mig imidlertid til at se analysen i et langt mere positivt lys. Gennem en målrettet indsats er det lykkedes for os at reducere behovet for at tilkende vores borgere førtidspension gennem de sidste par år. Ved hjælp af tallene fra PensionDanmark kan jeg nu med fortrøstning sige, at vi i dag ligger tæt på gennemsnittet for de kommuner, vi normalt sammenligner os med, siger borgmesteren.

Vordingborg Kommune må dog fortsat forvente, at relativt mange borgere har så store tab af erhvervsevne, at en førtidspension bliver aktuel. Vordingborg Kommune har - også i sammenligning med kommuner med samme rammevilkår - forholdsvis mange beskæftigede inden for de erhverv, der har den højeste sygefraværs- og nedslidningsfrekvens. Endvidere medfører tilstedeværelsen af en stor regional psykiatrisk institution sammen med mange sociale opholdssteder inden for kommunegrænsen i sig selv et øget behov for førtidspension.

- Det er forhold og faktorer, vi som kommunal myndighed, ikke har så stor indflydelse på. Men jeg kan med tilfredshed konstatere, at der ved revisionens gennemgang af vores egen sagsbehandling på førtidspensionsområdet ikke er tegn på, at kommunens praksis i forbindelse med tilkendelse af pension er hverken mere lempelig eller mere streng end i andre kommuner - og end lovgivningen tilsiger, siger Henrik Holmer.

mou