Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

120.000 flere på forsørgelse under krisen

I dag er der ca. 783.000 personer i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst
13. FEB 2012 9.46

I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre arbejdsløse dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, men også færre ikke-arbejdsmarkedsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, lyder det i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

I kølvandet på krisen er antallet af overførelsesmodtagere imidlertid vokset massivt igen. Nye beregninger, AE har foretaget, viser således, at der siden 2008, da arbejdsløsheden ramte bunden, er kommet 120.000 flere på dagpenge eller kontanthjælp, ligesom arbejdsmarkedet i dag har vanskeligere ved at rumme de svage grupper.

Antallet af overførelsesmodtagere er siden juni 2008, hvor arbejdsløsheden var lavest, vokset med ca. 93.000 fuldtidspersoner, således, at der i dag er ca. 783.000 personer i den arbejdsdygtige alder på overførelsesindkomst.

Gevinsten fra de gode år er nu næsten tabt på gulvet. Stigningen skyldes især, at der som følge af det kraftige beskæftigelsesfald, er kommet godt 120.000 flere dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Derudover er der kommet 12.500 flere på ledighedsydelse, fleksjob eller førtidspension, mens antallet af efterlønnere og personer på sygedagpenge er faldet med hhv. 27.500 og 10.900 fuldtidspersoner.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/twodolla/