Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Flere medarbejdere i Fredericia har tilkendegivet, at kommunen har en tradition for "meget lav grad af skriftlighed".
Foto: Tim Kildeborg Jensen, Ritzau Scanpix

Embedsmænd i Fredericia skal lære at sige fra og skrive ned

Som led i sin undersøgelse af Fredericia-affæren har advokatfirmaet Horten noteret sig usikkerhed blandt medarbejderne om embedsmandspligterne.

FREDERICIA: Spørgsmålet om den tidligere borgmester og tidligere kommunaldirektørs eventuelle habilitetsproblemer har i Fredericia fået de alvorligste konsekvenser: afskedigelsessager og politianmeldelse.

Her er grundlæggende principper i kommunestyret på spil, men også længere nede i rækkerne i forvaltningen har der været noget at komme efter under advokatfirmaet Hortens undersøgelse, der blev offentliggjort fredag.

Det gælder embedsmandspligterne samt skriftlighed og journalisering, som Horten indskærper i de afsluttende afsnit af undersøgelsen.

Det fremgår her, at advokaterne blandt medarbejderne i kommunen har "oplevet en vis usikkerhed i forhold til indholdet af embedsmandspligterne. Det er på den baggrund vores anbefaling, at der iværksættes en proces i forvaltningen, der har fokus på embedsmandspligterne. Indholdet bør afstemmes, så processen afspejler de udfordringer, der typisk opleves af medarbejdere, mellemledere og i topledelsen".

Det bør i den forbindelse særligt italesættes, hvornår man kan, henholdsvis skal sige fra som embedsmand, og hvem man i så fald siger fra over for, understreger Horten.

Notatpligt

Til allersidst i undersøgelsen fremgår det, at flere medarbejdere under interviews har tilkendegivet, at kommunen har en tradition for "meget lav grad af skriftlighed".

Så Horten benytter lejligheden til at pege på, at det er værd at sætte sig ind i, hvad offentlighedsloven, en række specielle love og ulovbestemte retsgrundsætninger siger om notatpligt, ligesom der er regler om journaliseringspligt.

Advokatfirmaet finder det således "hensigtsmæssigt at øge kendskabet til disse regler og retsgrundsætninger i forvaltningen, så der på en god og meningsfuld måde kan udøves forvaltning i overensstemmelse med de rammer, der følger af lovgivningen".