Ekspert advarer mod kommunernes snagen

En af fædrene til loven, der afskaffede revselsesretten, udtrykker stærk bekymring over det voldsomt stigende antal indberetninger.
6. MAR 2020 13.00

Da Danmark blev det sjette land i verden, hvor det ikke længere var tilladt for forældre at slå deres børn, var professor Per Schultz Jørgensen som børneforsker og næstformand i Børnerådet en af bagmændene. Det skriver Politiken. I årevis stod han sammen med venstrefløjen stejlt over for de borgerlige partier inklusive Dansk Folkepartis indflydelsesrige præst og folketingsmedlem Søren Krarup der mente, at man uden revselsesretten ville fratage danske familier retten til at opdrage deres egne børn.

Den kamp tabte Søren Krarup og resten af blå blok, og i dag ser Per Schultz Jørgensen med glæde tilbage på 13. juni 1997, hvor forslaget blev stemt igennem, men til gengæld er han bekymret over det stærkt stigende antal underretninger, vi har set i Danmark de seneste år.

- Når jeg ser den voldsomme stigning i antallet af underretninger og læser de artikler, Politiken har bragt, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om vi er i færd med at give Søren Krarup et vist medløb i de pointer, han kom med, da han anklagede mig for at være med til at indføre et stasiregime.

Flere og flere underretninger
Tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 97.288 underretninger om 58.987 børn i 2015. Året efter var der knap 10.000 flere underretninger om omtrent 6.000 flere børn.

Antallet af underretninger er kun gået støt opad siden da. De seneste tal viser, at der i 2018 var 127.182 underretninger om 75.019 børn. Det selv vold i børneopdragelsen med få undtagelser er udryddet i danske familier og afskaffelsen af revselsesretten i Per Schultz Jørgensens øjne har været en succes.

- Det sker, at mennesker forløber sig. Det gør ægtefæller, det gør man på arbejdspladsen, det gør man over for sine børn. Men som opdragelsesmetode eksisterer vold ikke længere, siger Per Schultz Jørgensen.

Per Schultz Jørgensen peger på, at alle forældre kan komme til at gøre noget, de er kede af, som at give et dask, ruske i sit barn eller skælde for voldsomt ud.

- Men lovens sigte var aldrig, at statsmagten skulle gå ind og snage i et hjem eller kriminalisere noget, som i flere hundrede år og måske altid har været en del af opdragelsen. Lovens sigte var holdningsmæssigt at ændre denne opdragelsespraksis. Det er lykkedes. Men det er gået grassat, hvis en dreng, der trives godt i en klasse, kommer til at sige noget i sjov, og det ender som en sag i kommunen.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev