DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Jyllinge Nordmark:
Det kostede 12 mio. kr. at stoppe kystbeskyttelsen

KORT NYT19. AUG 2020 14.46

EGEDAL / ROSKILDE: Arbejdet med at beskytte borgerne ved Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser bliver nu 12 mio. kr. dyrere på grund af en række udgifter, der er løbet på under den klagesag, der i 2019 helt standsede det længe imødesete digeprojekt. Det forventes, at arbejdet kan genoptages i august.

Det fremgår af en sagsfremstilling i Egedal Kommune, som står for en mindre del af projektet, der i hovedsagen er placeret i Roskilde Kommune. Af de 12 mio kr. skal Egedal betale 370.000 kr., Roskilde resten.

Der har været øgede udgifter til ny ekspropriation, til at lukke og genoprette en byggeplads og til at opmagasinere sluse og pumper. Samtidig er den ler, som diget skal bygges af, samt stål til inspektionsbroen ved slusen blevet dyrere. Det har også været nødvendigt at stabilisere blødbund yderligere og grave flere rodfyldte lag væk. Yderligere skal tre bygværker til pumpestationer sænkes ned i terræn for at undgå større synlige betonkonstruktioner.

ka