Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Den større frihed i det private er et vink med en vognstang

DEBAT Kommunale institutionsledere kan sagtens dyrke mangfoldigheden - hvis de får lov! Men tendensen er gået i retning af strammere kommunal og statslig styring af, hvad der skal foregå i institutionerne, skriver formanden for BUPL's ledere
17. MAJ 2011 9.41

Af Sanne Lorentzen

Dansk Erhverv og Socialministeren vil gerne have flere selvejende og private daginstitutioner. Men hvad er egentlig det dybere formål? At ISS får lov at drive børnehaver? Eller at vores børnehaver er mangfoldige, så der bliver noget at vælge imellem?

For os som daginstitutionslederne er målet, at alle institutioner har en høj kvalitet, og at børn, forældre og ansatte får mulighed og ansvar for at præge deres institutioner, som de ønsker, hvad enten det er i en bestemt pædagogisk retning eller i form af et tema, institutionen vil have særligt fokus på. Undersøgelser tyder på, at lederne af selvejende institutioner oplever en større frihed i deres arbejde.

Det samfundsmæssige ansvar kan ikke udliciteres
Det er et vink med en vognstang om, at alle dem, der driver institutioner, hvad enten de er selvejende, kommunale eller private, gør klogt i at give institutionerne og deres ledere det ledelsesrum, der skal til, for at institutionerne reelt kan differentiere sig og få en selvstændig profil.

Kommunale institutionsledere kan også sagtens dyrke mangfoldigheden - hvis de får lov! Men gennem de senere år er tendensen snarere gået i retning af strammere kommunal og statslig styring af, hvad der skal foregå i institutionerne. Så skal man ikke samtidig undre sig over, hvis mangfoldigheden reduceres.

Ovenover det hele bør ligge ambitionen om, at alle vores børn møder høj pædagogisk kvalitet uanset styringsform og pædagogisk toning. Det er samfundets ansvar at skabe udviklings- og læringsrum for alle daginstitutionsbørn, og det ansvar kan ikke udliciteres.


Sanne Lorentzen, formand for BUPL's Lederforening