Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danske skoler meget dyrere end de finske

De små klasser i folkeskolen koster en halv gang mere end i Finland. Men danske politikere afviser at spare
20. JUL 2011 13.35

En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at Danmark bruger 47 pct. mere per elev i folkeskolens første syv klassetrin, end man gør i Finland. Alligevel klarer Finland sig ofte bedre end Danmark i internationale sammenligninger af resultaterne.

Dansk Erhverv peger i sin analyse på en række årsager til, at den danske folkeskole koster mere end den finske.

- To-tredjedele af forskellen kan umiddelbart forklares med, at der er færre elever per lærer i de danske skoler. Mere præcist er der 30 pct. flere lærer per elev i de små klasser. Undervisningsministeriet peger på, at den lave andel elever per lærer hænger sammen med, at folkeskolen bruger relativt mange årsværk på specialundervisning.

- Flere undervisningstimer. Danske skoleelever har 13 pct. flere undervisningstimer i de første syv år.

- En mindre del af forskellen forklarer Dansk Erhverv med, at de danske lærer i de mindste klasser underviser færre timer end de finske (648 timer mod 677 timer).

Politikere vil ikke spare

Derudover peger Dansk Erhverv på, at også lønnen kan være en årsag til, at den danske folkeskole er dyrere. Men billedet er ikke entydigt. Startlønnen for en dansk lærer er højere end for en finsk lærer, til gengæld så har de finske lærere en højere topløn.

At den danske folkeskole koster så meget mere end den finske får imidlertid ikke spareiveren frem på Christiansborg. Både regeringspartierne, Dansk Folkeparti og oppositionen afviser at skære på skolen.

- Vi har jo en forbandet pligt til at passe på det her velfærdssamfund af hensyn til os selv og kommende generationer, siger Venstres uddannelsesordfører, Peter Juel Jensen.

krn