Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forskere: Skolerne magter ikke kreativitet og innovation

Test som fx PISA tvinger lærerne til at opøve eleverne i paratviden frem for problemløsning og nytænkning
KORT NYT18. APR 2011 6.16

Et nyt nordisk studie viser, at uddannelsessystemet i de nordiske lande har fokus på undervisning i faktuel viden og mekaniske færdigheder som læsning fremfor fokus på en problemorienteret uddannelse og kreativitet. Det skriver Videnskab.dk.

Undersøgelsen skulle vise, at der er mulighed for at reducere frafaldet ved hjælp af nye pædagogiske metoder i bl.a. naturfag og et øget fokus på praktiske og kreative fag som sløjd og musik.

- Når skolerne fokuserer så stærkt på faktuel viden, ja, så hæmmes kreativiteten, siger professor Jarle Sjøvoll fra Nordlands Universitetet i Norge.

Han og hans forskerkolleger fra de andre nordiske lande, Danmark, Island og Sverige, er bl.a. nået frem til deres konklusion ved at tælle, hvor mange timer, der går til de forskellige typer af fag i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Og optællingen viser, at fordelingen er skæv.

- Vi har holdt os til systemdata, og har analyseret os frem til hvordan de forskellige fag vægtes i forhold til hinanden. Her har det vist sig at være et gennemgående træk i alle lande, at de kreative fag holdes nede til fordel for undervisning i de mere faktaorienterede fag. Naturfagene presser de æstetiske fag ud, siger Jarle Sjøvoll til Videnskab.dk.

lcl