Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skole niveaudeler konsekvent

Skole på Morsø erkender, at den bevæger sig på kanten af loven, når den deler eleverne i A-, B- og C-niveau i matematik, engelsk og tysk
KORT NYT15. JUN 2011 7.37

MORSØ: Når eleverne på Dueholmskolens 8. og 9. årgang har engelsk, tysk eller matematik, foregår det ikke i deres sædvanlige klasser. Skolen deler dem på hold efter deres faglige niveau, så de dygtigste går på A, mens de svageste kommer på C-niveau. B er for dem, der er på vej frem. Det skriver fagbladet Folkeskolen.

Niveaudelingen kører på tredje år på skolen i Nykøbing Mors. En test i slutningen af henholdsvis 7. og 8. klasse afgør sammen med lærernes vurdering, hvilket niveau de 130 elever på hver årgang skal på efter sommerferien.

- Det er i direkte strid med de politiske intentioner, og det harmonerer heller ikke med, at flere internationale undersøgelser fra for eksempel Pisa viser, at når eleverne bliver undervist sammen, så trækker de fagligt stærke de fagligt svage med op uden selv at blive hæmmet. Der er ingen tvivl om, at de fagligt svage bliver endnu svagere i en niveaudelt skole, siger konsulent Evy Stokholm fra skole- og uddannelsespolitisk kontor i Danmarks Lærerforning.

lcl