Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

14 skoler får hjælp til de tosprogede elever

Den nationale handlingsplan stiller bl.a. skolerne et milliontilskud i sigte, hvis de kan leve op til specifikke mål for de tosprogede elevers faglighed

PISA Etnisk 2009 viser, at to ud af fem elever med indvandrerbaggrund i femtenårsalderen mangler funktionelle læsekompetencer. Dvs. at de mangler helt grundlæggende forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derfor lancerer undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) nu en national handlingsplan, der skal medvirke til at styrke de tosprogede elevers faglighed.

- Det er helt uacceptabelt, at så mange tosprogede elever fortsat forlader folkeskolen uden tilstrækkelige faglige færdigheder. Derfor skal vi sætte turbo på indsatsen for at styrke de tosprogede elevers faglighed. Det er nødvendigt både at belønne de skoler, der kan vende dårlige resultater til gode, og tage fat i de skoler, der ikke har tilstrækkeligt fokus på de dårlige resultater. Udviklingen går for langsomt, og vi skal sætte direkte ind for at løfte de tosprogede elever fagligt her og nu, siger Troels Lund Poulsen.

Planens initiativer

  • Tilsyn: Det første initiativ er en styrkelse af ministerens eksisterende tilsyn med kvaliteten i folkeskolen. Fremover vil flere skoler komme i ministerens søgelys, hvis deres resultater viser tegn på dårlig kvalitet. Tilsynet vil særligt fokusere på skolernes evne til at styrke de tosprogede elevers faglighed.
  • Milliongevinster som gulerod: Undervisningsministeren vil også indgå forpligtende aftaler med 14 udvalgte skoler. Skolerne tilbydes et milliontilskud til at iværksætte indsatser. Til gengæld skal de opstille og nå specifikke mål for de tosprogede elevers faglighed. Aftalerne er treårige, og der opstilles årlige mål, som udløser en million kroner årligt i tre år. Skolerne er udvalgt på baggrund af de tosprogede elevers afgangskarakterer og overgang til ungdomsuddannelse.
  • Analyse: Handlingsplanens øvrige initiativer rummer bl.a. en årlig national analyse af de tosprogede elevers faglighed.

De 14 udvalgte skoler

- Ellekærskolen, Aarhus Kommune
- Skjoldhøjskolen, Aarhus Kommune
- Tovshøjskolen, Aarhus Kommune
- Charlotteskolen, Høje Taastrup Kommune
- Gildbroskolen, Ishøj Kommune
- Klostervængets Heldagsskole, Københavns Kommune
- Hillerødgades Skole, Københavns Kommune
- Tingbjerg Skole, Københavns Kommune
- Blågård Skole, Københavns Kommune
- Grøndalsvængets Skole, Københavns Kommune
- Bavnehøj Skole, Københavns Kommune
- Rådmandsgades Skole, Københavns Kommune
- H. C. Andersen Skole, Odense Kommune
- Nørrevangskolen, Slagelse Kommune

Foto: http://www.flickr.com/photos/arabb/2901602349/

lcl