Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børnerådet skal undersøge, hvordan børn og unge oplever at være anbragt

I kølvandet på den opsigtsvækkende rapport om de rystende forhold for børn, anbragt på institutionen Godhavn og lignende institutioner beder socialministeren nu Børnerådet se på, hvordan forholdene egentlig er i dag
11. MAJ 2011 15.23

Godhavnsdrengenes hårde og vanskelige barndom må ikke gentage sig, mener socialministeren. Derfor beder hun nu Børnerådet om at undersøge, hvordan børn og unge anbragt uden for hjemmet oplever deres forhold i dag.

Socialminister Benedikte Kiær (K) siger i en pressemeddelelse:

- Heldigvis er vi kommet langt siden børn blev anbragt for mange år siden. Men vi skal lære af historien og se fremad. Derfor tager jeg initiativ til at få undersøgt, hvordan børnene og de unge anbragt uden for hjemmet oplever opholdet.

Formålet er at få indtryk af, hvordan børn og unge selv oplever at være anbragt uden for hjemmet.. Resultaterne skal formidles videre til kommunerne, så de - når de fører tilsyn med de anbragte børn - er opmærksomme på de forhold, som de anbragte børn selv mener, er vigtige.

Hurtigt i gang
Børnerådet skal interviewe mellem 80 og100 anbragte børn og unge - herunder både børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, egne værelser samt i pleje- og netværksplejefamilier.

Lisbeth Zornig Andersen, formand for Børnerådet, siger, at rådet meget gerne påtager sig opgaven:

- Vi har i dag for lidt fokus på børn og unges perspektiv. Vores viden om børns oplevelser og erfaringer med det at være anbragt er mangelfuld, og det ser Børnerådet frem til at kaste lys over.

Børnerådets undersøgelse igangsættes straks, så resultaterne hurtigt kan formidles til kommunerne.

mou