Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bartholdy ny biblioteks- og borgercenterchef

Bibliotekschef Jørgen Bartholdy bliver biblioteks- og borgercenterchef i Skanderborg Kommune
28. APR 2011 7.17

SKANDERBORG: Skanderborg går med ansættelsen af bibliotekschef Jørgen Bartholdy som biblioteks- og borgercenterchef nye veje i bestræbelserne på at yde borgerne effektiv og borgernær borgerservice.

- Der er ganske enkelt tale om rettidig omhu, siger Kultur- og borgerservicechef Svend Erik Jensen med henvisning til behovet for nytænkning, samtænkning af allerede bestående strukturer og samarbejder og det faktum, at Staten i løbet af 2012 hjemtager en række forskellige opgaver i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark.

I borgerservicekredse lyder det, at dette meget vel kan være blot første etape af flere, hvor Staten hjemtager opgaver, der anslås at kunne effektiviseres gennem digitalisering og ændrede arbejdsgange. Tilbage står det onde tunger kalder en mandskabsmæssigt åreladet og amputeret kommunal borgerservice.

Sådan behøver det dog ikke gå, er der enighed om i Skanderborg.

Her søger man at imødegå denne tendens ved nytænkning og reorganisering af den kommunale borgerservice.

Allerede ved indgangen til 2009 etableredes borgerservice på bibliotekerne i Galten, Ry, Hørning og Skanderborg. Understøttet af medarbejdere fra den centrale Borgerservice på Rådhuset løses i dag på bibliotekerne en række borgerserviceopgaver. I løbet af de kommende år vil stadigt flere funktioner blive gjort tilgængelige for borgerne på bibliotekerne samtidig med at borgerservice på Rådhuset vil være garant for den faglighed, der sikrer grundlaget for god borgerservice.

- Denne udvikling passer rigtig godt med vore kompetencer og den udvikling bibliotekerne og biblioteksområdet som et hele har været inde igennem en årrække, siger kommende biblioteks- og borgercenterchef Jørgen Bartholdy. En fremtidig kommunal borgerservice præget af digitaliserede løsninger og arbejdsgange fordrer nye tilgange, nye tanker og nye løsninger.

Med en ledelse, der spænder over såvel kommunens biblioteker som den kommunale borgerservice, er sporet lagt for en løbende udvikling af borgerservice i Skanderborg Kommune - en borgerservice med fokus på borgernær betjening.