Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Asfalten ruller hurtigere i Randers

Tyndere belægning sætter fart på, når vejene bliver ordnet i Randers. Kommunen håber, at bedre veje vil få flere til at vælge cyklen fremover
14. JUL 2011 9.33

RANDERS: I Randers er man begyndt at bruge en ny belægning, som kommunen oplyser kun koster en tredjedel af almindelig asfalt. Det har betydet, at man kan nå tre gange så mange veje som tidligere.

- Selvom belægningen er billigere, er den også en rigtig god og økonomisk løsning på langt sigt, fordi vi når omkring vejnettet, inden de helt store og dyre skader sker til gavn for trafiksikkerheden, bilisterne og kommunens økonomi," forklarer Lars Bolander, sektionsleder i Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Gennem de senere år er der blevet udviklet nye og tyndere slidlagsbelægninger med stor fleksibilitet, og fordi belægningen er tynd og fleksibel, bevæger den sig med underlaget i modsætning til almindelig asfalt, der har større tendens til at sprække afhængig af vejens opbygning og vejrlig.
Siden kommunesammenlægningen i 2007 har Randers haft travlt med at indhente det efterslæb, der har været med at vedligeholde vejnettet og komme på omgangshøjde med vejenes løbende nedslidning. Det gælder både de tidligere statsveje, men også de mange kommunale veje, som Randers Kommune overtog ved sammenlægningen.

- Og vi er ved at være godt med. Vi er startet i det åbne land, hvor der er mange veje, der har været i forfald som følge af manglende vedligeholdelse. Vi regner med at afslutte arbejdet i det åbne land inden for de nærmeste år," siger Lars Bolander,

Vedligehold af vejnettet omfatter også cykelstier og villaveje i byerne.

- Vi forventer, at flere randrusianere vil vælge cyklen som transportmiddel, når standarden bliver bedre. Også villavejnettet bliver højere prioriteret. Det kommer til at tage længere tid, da der skal tages hensyn til fortove og kloakker," siger Lars Bolander.

tsp

Fakta
Den nye tynde belægning har betegnelsen MOB. En overfladebelægning af granitskærver udlagt i en polymermodificeret bitumen.

Foto: http://www.flickr.com/photos/batega/