Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Husk at få de lappede vejhuller i avisen

Som kommune med ansvar for veje og infrastruktur er det svært at argumentere for cykelstier og investeringer i asfalt, når der mangler penge til skoler og ældrepleje. Men KTC - de komunaltekniske chefer - har nogle bud
12. MAJ 2011 10.05

Som kommune med ansvar for veje og infrastruktur er det svært at argumentere for cykelstier og investeringer i asfalt, når der mangler penge til skoler og ældrepleje. Det er en vanskelig udfordring for politikerne at vælge vedligeholdelse af vejnettet frem for at anvende pengene til omsorg og læring; men uden veje og cykelstier kan hverken hjemmeplejen komme frem eller skolebørnene cykle trygt, lyder det fra KTC.

Uden infrastruktur kan vi ikke opretholde en dagligdag i et moderne samfund. Vi er afhængige af veje, busser og jernbaner for at komme frem og tilbage til arbejde og fritidsaktiviteter. Tænk blot på hvor vanskeligt alting var, dengang sneen lå tungt over landet i vinter.

Når alting glider, er vi som borgere ikke tilbøjelige til at prioritere veje frem for skoler og ældrepleje; men når hullet er på de veje, vi selv færdes på, og vores egne børns sikkerhed er i fare, så vil vi godt alligevel.

Set fra den kommunale planlæggers side, så skaber veje og cykelstier fremkommelighed. Vejens indretning er en teknisk opgave, som skal løses professionelt og effektivt.

Det er en teknisk udfordring at indrette gode veje, så der er let adgang fra a til z; men hvorfor vejen lige skal have en bestemt belægning er et spørgsmål, teknikeren afgør gennem afvejning af kvalitet og pris.

Ikke en belastning
For planlæggeren er det også en kendt sag, at veje medvirker til at skabe trafiksikkerhed. Ujævne belægninger med huller og revner kan skabe trafikfarlige situationer. Både når man kører i et hul, og når forbipasserende forsøger at undvige huller i vejen.

Vi skal øves os på at fortælle den gode historie: Hver gang en kilometer vej er blevet asfalteret og ikke længere er fuld af huller, skal før- og efterresultatet fotograferes, og historien sendes til den lokale ugeavis. Hvert forår, når vi klargør cykelstierne til foråret, skal vi øve os i at invitere den lokale SFO og arrangere en cykeltur til den nærmeste naturoplevelse for at fejre foråret. Selvfølgeligt overvåget af den lokale journalist.

Hvis vi blot tager os tid til at fortælle, hvor vigtig infrastrukturen er for vores velfærd, så kan langt de fleste sagtens forstå, at vejene har værdi for os alle. Derfor vil vi i kommunerne øve os på at sætte borgerne i fokus, når arbejdet med veje og infrastruktur skal behandles.

Vejen er en del af velfærdssamfundet, og ikke en belastning for den kommunale økonomi