Ansøgninger klar til otte nye uddannelser
25. juni præsenterede et bredt flertal i Folketinget aftalen om flere uddannelsespladser udenfor de største byer. Nu er de første ansøgninger indløbet.
Foto: Arthur J. Cammelbeeck, Ritzau Scanpix

Ansøgninger klar til otte nye uddannelser

Af 21 nye uddannelser er man nu parat til de otte - i Holbæk, Svendborg, Slagelse, Næstved, Esbjerg, Frederikshavn, Hjørring og Haderslev.

Et bredt flertal i Folketinget indgik før sommerferien en aftale om flere uddannelsesmuligheder uden for de større byer. Konkret blev der afsat 537 mio. kr. til at etablere 21 nye videregående uddannelser plus to kunstneriske i perioden 2021-2026.

15. september var der deadline til den første ansøgningsrunde, og her indkom ansøgninger til otte af de 21 planlagte videregående uddannelser, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der er tale om:

  • Pædagog i Holbæk.
  • Lærer i Svendborg.
  • Jordemoder i Slagelse.
  • Radiograf i Næstved.
  • Jura i Esbjerg.
  • Skibsteknik og marin konstruktion i Frederikshavn.
  • Bioanalytiker i Hjørring.
  • Ergoterapeut i Haderslev (videreført fra foråret).

Derudover er der ansøgt om et udbud af datamatiker-uddannelsen i Tønder under puljen "nye regionale udbud med potentiale", som man ikke i første omgang har afsat penge til, men som kan komme i betragtning, når en ny 2030-pulje skal fordeles næste sommer.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) kalder det en god nyhed, at der er otte ansøgninger klar. Man havde kun forventet tre-fire ansøgninger her i efteråret, siger han.

Endelig afgørelse i november

Ansøgningerne skal nu gennem såkaldt prækvalifikation hos ’Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser’ (RUVU). Her vurderes bl.a. arbejdsmarkedsefterspørgsel, herunder regionale behov, og konsekvenser for andre uddannelsesinstitutioner.

RUVU mødes i oktober og behandler ansøgningerne. Herefter bliver vurderingerne forelagt uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, der træffer den endelige afgørelse.

- I forhandlingerne var alle partier optagede af, at der skulle være et godt fagligt grundlag for de nye udbud. Derfor skal alle udbud gennemgå den faglige vurdering, som normalt finder sted, og derfor er det stadig for tidligt at konkludere, hvilke udbud der ender med at blive oprettet. Men med de vigtige økonomiske greb, vi har taget med aftalen, er det min forventning, at dette kun er første skridt. Vi vil se flere ansøgninger om nye uddannelser i hele Danmark i de kommende år, siger ministeren.

Hvilke uddannelser, der bliver godkendt til oprettelse, forventes at kunne blive meldt ud i starten af november 2021.

Se den politiske aftale om uddannelserne her.