Her vil regeringen placere 25 uddannelser
Udspillet blev præsenteret i Foulum af statsminister Mette Frederiksen (S), indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).
Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

Her vil regeringen placere 25 uddannelser

I udflytningen af uddannelser skal kommunerne inddrages og være med til at finde praktikpladser.

I regeringens udspil "Tættere på - Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund" lægges der op til udflytning af uddannelser. Placeringerne for fem universitets-, to kunstneriske og 18 øvrige uddannelser er fundet.

- Vækst, liv og kompetencer forsvinder fra lokalområderne, når de unge vælger en uddannelse i en af de store byer. Udviklingen skal vendes, og det kræver en ny uddannelsespolitik, sagde uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på pressemødet, hvor udspillet blev præsenteret.

Ni af initiativerne omhandler uddannelse, der ifølge regeringen skal sørge for, at "unge menneskers muligheder i livet ikke bliver afgjort af, om man bor i en af de største byer eller i resten af landet".

De seneste år er der allerede blevet taget flere initiativer, der skal sikre uddannelser i hele landet. Der er kommet flere uddannelser uden for de fire største byer, og der er afsat midler til at styrke uddannelsessteders studiepladser uden for byerne. Den udvikling skal nu fortsættes med det nye udspil.

Frem mod 2025 er intentionen, at der skal oprettes 25 nye uddannelsesudbud rundt i landet, hvoraf mindst ti skal være velfærdsuddannelser uden for de største byer. Dertil skal der etableres mindst fem nye universitetsuddannelser uden for byerne.

Kommuner skal inddrages

De 25 uddannelsessteder er blevet fundet, og det forventes, at flere kan følge efter, når rammevilkårene for institutioner, kommuner og lokalt erhverv er på plads. De skal etableres i samarbejde med lokale aktører som kommuner og virksomheder, så de tilpasses lokale behov.

På mange af velfærdsuddannelserne som pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver indgår der praktik i uddannelsen, og derfor skal det sikres, at der er praktikpladser på sygehuse, skoler og daginstitutioner at komme ud i. Derfor vil regeringen oprette et Nationalt Partnerskab for Velfærdsuddannelser sammen med KL og Danske Regioner, der skal sørge for nye praktikpladser uden for de store byer.

I 2025 er målet, at 60 pct. af studiepladserne på velfærdsuddannelserne skal ligge uden for de fire største byer. Dette skal ske ved et mindre optag på universiteterne samtidig med, at pladser skal rykkes ud andre steder i samme region. Dertil gives der et højere tilskud og taxameter-takst uden for byerne.

Der afsættes to mia. kr. til at nå regeringens planer, og pengene kommer bl.a. fra færre engelsksprogede uddannelsespladser og mindre brug af konsulenter og markedsføring på uddannelserne.

Her skal de 25 nye uddannelsessteder ligge:

Universitetsuddannelser:

 • Hjørring - tandlæge
 • Foulum - dyrelæge
 • Esbjerg - jura
 • Kalundborg - arkitekt og byplanlægning
 • Køge - læge

Kunstneriske:

 • Holstebro - musikuddannelse
 • Holstebro - danseuddannelse

Øvrige:

 • Frederikshavn - maritimuddannelse
 • Hjørring - bioanalytiker
 • Hjørring - socialrådgiver
 • Thisted - maskinmester
 • Skjern - Produtionsteknologi
 • Herning - socialrådgiver
 • Horsens - fysioterapeut
 • Fredericia - maskiningeniør
 • Haderslev - ergoterapeut
 • Sønderborg - maskinmester
 • Svendborg - lærer
 • Holbæk - pædagog
 • Næstved - radiograf
 • Lolland-Falster - nye tekniske uddannelser
 • Hillerød - lærer
 • Københavns Omegn - pædagog
 • Københavns Omegn - socialrådgiver
 • Københavns Omegn - sygeplejerske